Enligt landets utrikesminister strider FN:s liberala syn på migration mot Ungerns säkerhetsintressen. I december drog sig USA ur samarbetet.

2016 antog FN:s generalförsamling den så kallade New York-deklarationen som slår fast gemensamma åtaganden för medlemsländerna avseende flyktingar och migranter och syftar till att säkerställa en ordnad, säker samt reglerad migration.

Nästa toppmöte om samarbetet skulle hållas i februari i år.

Men nu hotar Ungern med premiärminister Viktor Orban i spetsen alltså att hoppa av de fortsatta förhandlingarna.

I april är det val i Ungern och vissa menar att detta kan vara en del av Orbans valkampanj. Orbans parti Fidesz leder med god marginal i opinionsmätningarna och premiärministerns hårda tag mot invandring och globalistiska krafter tycks ha gått hem väl hos väljarna.

– FN vill skapa en pakt som uppmuntrar till migration, vi är av den motsatta åsikten, och om det första utkastet i februari går på denna linje är frågan varför vi skulle delta i denna debatt, sa utrikesminister Peter Szijjarto på torsdagen.

Enligt utrikesministern utgör migration en global utmaning som är farlig och måste stoppas.

När USA drog sig ur samarbetet i december hänvisade landets FN-ambassadör Nikki Haley till att det helt enkelt inte är kompatibelt med amerikansk suveränitet.