DEBATT • Svensk så kallad vård för könsdysfori har länge varit omdiskuterad. För två år sedan vände Socialstyrelsen helt i frågan och stoppade all hormonbehandling av minderåriga. Riskerna övervägde “nyttan”, menade myndigheten. Som att det inte var illa nog att man utsatt hundratals ungdomar som lider av könsförvirring för medicinska experiment ska man nu från regeringens håll införa en ny könstillhörighetslag som går emot allt rim och reson. Ungsvenskarna vill se att den nya lagen stoppas innan fler hinner ta skada.

I lagförslaget föreslår regeringen att barn, utan att ens diagnostiseras för könsdysfori, ska kunna byta kön. Man ska förenkla prövningen av könsidentiteten till den graden att det i princip ska räcka med att säga att man identifierar sig som något annat för att staten ska erkänna det. Socialstyrelsens tillståndsprövning vid kirurgiska ingrepp i könsorganen ska avskaffas. Gamla fruktansvärda misstag återupprepas av regeringen.

Det säger sig självt att barn som inte ännu är färdigutvecklade eller har konsekvenstänk nog att köra bil, snusa eller handla på systembolaget inte är mogna nog att själv fatta ett så avgörande beslut som könsbyte, helt utan ordentlig utredning eller ens en diagnos.

Bortsett från konsekvenserna för den enskilde kan man även fråga sig hur rimligt det är ur ett jämställdhetsperspektiv att låta män hux flux byta kön, ska biologiska män kunna byta om i samma omklädningsrum som kvinnor? Ska biologiska män tävla tillsammans med kvinnor inom sporten? Ska utsatta kvinnor som bor på kvinnojourer tvingas dela boende med biologiska män? Flertalet tunga remissinstanser har instämt i kritiken mot förslaget, ändå väljer regeringen att gå vidare med det.

Förslaget är uppenbart tokigt och borde ha skrotats redan vid ritbordet.

Svenska folket är av förklarliga skäl emot förslaget, och det är märkligt hur framför allt Moderaterna går emot opinionen hos sina egna väljare för att tvinga igenom förslaget. I en färsk opinionsundersökning av Demoskop var endast 24 procent av folket för lagförslaget. Svenskarna vill inte ha mer könsförvirring och politiskt motiverade experiment på barn.

Sveriges barn behöver mindre – inte mer könsförvirring. Decennier av vänsterpolitik har tvingat på barn fruktansvärda sociala experiment, där många enligt Socialstyrelsen har fått men för livet. Nu går återigen regeringen vänsterextremisterna och woke-ideologerna till mötes, på bekostnad av Sveriges barn.

Det är oärligt och ett slag i magen mot alla de unga som idag lider av könsdysfori och psykisk ohälsa att införa könstillhörighetslagen. Det är i grunden fel att låta barn välja sitt kön och kommer endast att leda till mer förvirring och mer psykisk ohälsa, det är det sista vi behöver.

För oss ungsvenskar är det omöjligt att förstå hur regeringen resonerar i frågan. Vi hade stora förhoppningar om att vänsterns experiment på barn skulle få ett slut i samband med att Sverige för första gången på länge fick ett konservativt regeringsunderlag. Så tycks inte ha blivit fallet och vi hoppas att Sverigedemokraterna gör allt i sin makt för att stoppa vansinnet innan fler barn drabbas.

Emil Eneblad
Nationell talesperson Ungsvenskarna