På Linköpings universitet startar man nu en behandling för unga som oroar sig så pass mycket för klimatet att det ger dem ångest.

Enligt en internationell undersökning statstelevisionen hänvisar till känner sig mer än var tredje ung person deprimerad på grund av sin oro över påstådda klimatförändringar.

Denna trend hoppar Linköpings universitet nu på där Emma Byggeth är en av de studenter som ingår i forskargruppen:

– Vi har ju märkt att många studenter pratar om det här med klimatångest, och inte riktigt vet hur de ska hantera det.

LÄS ÄVEN: Fyra av tio unga vågar inte skaffa barn för klimatkrisen

Bland de som anmäler sig till terapin väljs vissa ut till intervju varav en del sedan antas. Själva behandlingen består av övningar deltagarna får via en hemsida samtidigt som de har mejlkontakt med psykologer.

ClimateCope är en internetbaserad psykologisk behandling som syftar till att minska psykologiska problem och svårigheter som uppstått eller förvärrats i samband med klimatförändringar och dess konsekvenser. I studien får du behandling och stöd via en hemsida, en säker plattform, på internet. Behandlingen ClimateCope utgår från kognitiv beteendeterapi, vilket vanligen benämns som KBT, och har arbetats fram av forskare och psykologer vid Linköpings Universitet. Behandlingen ingår i ett forskningsprojekt med Linköpings Universitet som forskningshuvudman.

Forskargruppen räknar med att kunna behandla uppemot 100 personer åt gången. Varje behandling tar åtta veckor.

LÄS ÄVEN: Svenskarna har mest klimatångest i Europa