Sjuksköterskor på Södersjukhuset och Nya Karolinska i Stockholm, som hotar att säga upp sig i protest mot det nya arbetsgivaravtalet vilket innebär lägre lön, får nu stöd av 21 specialistsjuksköterskor.

Med det nya avtalet som ska träda i kraft i april riskerar sjuksköterskorna gå miste om åtskilliga tusen kronor i månaden. I dagsläget arbetar de utifrån en lönemodell som premierar jobb på obekväm arbetstid.

I fjol hotade nio av tio sjuksköterskor vid Sachsska barnmottagning vid Södersjukhuset att säga upp sig ifall avtalet infördes. Där fick man gehör och får behålla nuvarande lönemodell tills vidare.

Tidigare i veckan var det anestesisjuksköterskorna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som anslöt sig till protesterna, och nu även specialistsjuksköterskorna vid den neonatala intensivvården på Danderyds sjukhus och på Nya Karolinska.

– Från högsta nivå är vi totalt negligerade. Det är katastrof. Och utan oss drabbas hela neonatalvården, säger en av sjuksköterskorna den neonatala intensivvården till tidningen Mitt i.