18 personer – samtliga med invandrarbakgrund och i flera fall utländskt medborgarskap – döms av Göteborgs tingsrätt i en härva av assistansfusk i Västsverige där man lurat till sig 43 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. 14 får fängelsestraff med varierande längd, övriga villkorligt och dagsböter. För fyra av de åtalade räckte inte bevisen för fällande dom. I några fall hade åklagaren yrkat på utvisning, något som rätten avslog.

Samnytt har tidigare rapporterat om den stora härvan av assistansfusk i Västsverige där över 50 personer ursprungligen var misstänkta för inblandning. I slutänden kunde färre än hälften av dessa åtalas och endast 18 fällas för brott.

LÄS MER; Ny stor härva med assistansfusk rullas upp – över 50 migranter inblandade

Spindlarna i nätet har varit en 33-årig kvinna, Sandy Djordjic, och hennes föräldrar Stanislav Djordjic, 56, och Katarina Djordjic, 55, som drivit assistansbolaget Sandy Assistans AB med säte i Göteborg som en front för grova bedrägerier, grova bidragsbrott och grova penningtvättsbrott i mot Försäkringskassan och Göteborgs stad, i förlängningen Sveriges arbetande skattebetalare omfattande drygt 43 miljoner kronor.

Pengarna har bland annat gått till att köpa bostadsrätter, exklusiva Mercedes-bilar och märkesartiklar från Louis Vuitton, Burberry, Mullberry, Hermes och Gucci. Katarina Djordjic har även utretts för folkbokföringsbrott. I vad Skatteverket och Försäkringskassan menar varit ägnat att tillskansa sig bostadsbidrag man inte har rätt till har makarna osant intygat att de skiljt sig och att Katarina flyttat till en annan adress. Den delen av utredningen omfattas till viss del inte av den nu aktuella domen utan ingår i annat mål i Förvaltningsrätten.

Påstod att de hade styrts av svart magi

När härvan rullades upp försökte Sandy, Katarina och Stanislav lägga skulden på Katarinas åldriga föräldrar. Dessa var enligt trion de verkliga förövarna medan de själva bara var offer. De hade styrts av de gamla föräldrarna genom svart magi hävdade de.

Brottstrion försökte leda påståendena i bevis genom att hänvisa till olyckor som drabbat den och som de menade berodde på förbannelser som Katarinas föräldrar kastat över den, däribland en ansiktsförlamning som Sandy drabbats av som barn och en bilolycka som Katarina var inblandad i. Domstolen trodde dock inte på den versionen.

”Pappersassistenter” rekryterades

Ett stort antal personer har rekryterats som medbrottslingar i domen betecknade som ”pappersassistenter” då de inte utfört något verkligt assistansarbete utan bara varit det på papperet för att kunna kvittera ut löner från Försäkringskassan och kommunen, pengar som sedan slussades vidare ned i fickorna på familjen Djordjic.

Ytterligare flera familjemedlemmar i flera generationer i klanen Djordjic har deltagit i brottsligheten, varav en omfattas av det aktuella åtalet. Denne har även tillskansats sig beslut att utan begränsning få åka gratis taxi med färdtjänst samtidigt som han fått beviljat 60 000 kronor i bidrag för att köpa en egen bil. Mannen har ett handikapp efter en bilolycka men har inte haft det behov av assistans som han sagt sig ha.

Släktingar och bekanta fick simulera funktionshinder

För att få igång miljonrullningen har andra personer anlitats som fått simulera funktionshinder som berättigar till assistans enligt LSS. Några har haft dubbla roller däribland Stanislav Djordjic som både suttit i styrelsen för assistansbolaget och tagit emot assistansersättning för simulerad funktionsnedsättning.

Parallellt med att ha simulerat funktionsnedsättning för assistansersättning har några också försökt få ut pengar från Socialtjänsten för bland annat rekreationsresor. En av personerna begärde, trots påstått svårt assistanskrävande handikapp, pengar för att köpa en cykel, något som inte förefaller ha fått några larmklockor att ringa hos myndigheterna.

Släkt- och familjeband finns också mellan flera andra av de inblandade i assistanshärvan. Utöver de som omfattas av domen har ett antal personer som en del av härvan lockats till Sverige från Balkan av familjen Djordjic under förespegling att få jobb, uppehålls- och arbetstillstånd men har huvudsakligen utnyttjats som tjänstefolk åt familjen Djordjic mot mat, husrum och fickpengar. Några av dem har också fått låna ut sina identiteter till falska anställningar som personliga assistenter.

”Känsligt” att ifrågasätta

Brotten har, på grund av bristande kontroller från samhällets sida och att det varit ”känsligt” att ifrågasätta handikapp och sjukdom hos personer i den här gruppen, kunnat pågå ostört i åtta års tid utan att uppdagas, från 2012 till 2020. Skattebetalarna har på det sättet åderlåtits på drygt 43 miljoner kronor.

Till slut sprack upplägget när personer som utgett sig för att vara svårt handikappade syntes agera fullt friska ute på stan. En förment allvarligt funktionshindrad kvinna i ligan dokumenterade bland annat när hon var på shoppingrunda i butiker och inte uppvisade något som helst funktionshinder.

Lurade bank på miljonbelopp

Trion Djordjic döms också för grovt bedrägeri mot en bank i vilken man med falska identitetsuppgifter tillhörande en annan person tog ett lån på 1,2 miljoner kronor. Personen vars ID-handlingar man använde hotades med att anmälas till myndigheterna för att bli tillbakaskickad till hemlandet om han inte lånade ut dokumenten.

Utredningen har varit omfattande, kostsam och svårjobbad då många förhör måst hållas med tolk på en rad olika språk, personer vägrat samarbeta, svarat ”inga kommentarer” på alla polisens frågor och förnekat brott också när de varit uppenbara.

De dömda

Sandy Djordjic, född 1987-12-20, döms för flera hundra fall av grovt bedrägeri, tiotals fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 7 år och 6 månader. Hon döms även till 10 års näringsförbud. Sandys försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 1,5 miljoner kronor i arvode.

Stanislav Djordjic, född 1965-03-02, döms för hundratals fall av grovt bedrägeri och tiotals fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 6 år och 6 månader. Han frikänns i brist på bevis från ett tiotal fall av grovt bedrägeri. Han döms även till 10 års näringsförbud. Stanislavs försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 1 miljon kronor i arvode.

Katarina Djordjic, född 1965-10-25, döms för hundratals fall av grovt bedrägeri och tiotals fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 7 år och 6 månader. Hon döms även till 10 års näringsförbud. Katarinas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 1,2 miljoner kronor i arvode.

Nasuf Krieziu, född 1965-05-10, döms för 63 fall av grovt bedrägeri och 4 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Nasufs försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 825 tusen kronor i arvode.

Ferida Krieziu, född 1963-08-15, döms för 63 fall av grovt bedrägeri och 4 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 4 år och 4 månader. Hon är tidigare dömd för stöld. Feridas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 720 tusen kronor i arvode.

Vojislav Djordjic, född 1967-12-20, döms för 87 fall av grovt bedrägeri och 7 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 3 år och 4 månader. Vojislavs försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 670 tusen kronor i arvode.

Pele Marinkovic, född 1961-02-03, döms för 2 fall av grovt penningstvättsbrott, 117 fall av grovt bedrägeri till fängelse i 2 år och 10 månader. Peles försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 1 miljon kronor i arvode.

Ardijan Jasaraj, född 1992-05-20, döms för 29 fall av grovt bedrägeri till fängelse i 2 år och 6 månader. Ardijans försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 450 tusen kronor i arvode.

Bella Krieziu, född 1995-06-06, medborgare i Serbien, döms för 24 fall av grovt bedrägeri och 4 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 2 år och 6 månader. Bellas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 700 tusen kronor i arvode

Sanela Krieziu, född 1990-07-21, döms för 27 fall av grovt bedrägeri till fängelse i 2 år och 6 månader. Hon är tidigare dömd för stöld Sanelas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 420 tusen kronor i arvode.

Seniur Krieziu, född 1998-10-23, döms för 34 fall av grovt bedrägeri och 4 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år och 10 månader. Seniurs försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 530 tusen kronor i arvode.

Svetlana Bozic, född 1980-02-07, döms för 27 fall av grovt bedrägeri och 6 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år och 4 månader. Svetlanas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 450 tusen kronor i arvode.

Mirjana Sisic, född 1971-03-09, döms för 24 fall av grovt bedrägeri och 8 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år och 2 månader. Hon är tidigare dömd för butiksstöld. Mirjanas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 460 tusen kronor i arvode.

Abdel Resad Resovic, född 1993-04-26, döms för grovt penningstvättsbrott, brukande av falsk urkund och 28 fall av grovt bedrägeri till fängelse i 10 månader. Han är tidigare dömd för flera brott och har misskött sig både på anstalt och under permission. Abdels försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 1,1 miljon kronor i arvode.

Natasa Gligoric, född 1987-02-07, döms för 9 fall av penningstvättsbrott till villkorlig dom och 9 000 kronor i dagsböter. Natasas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 500 tusen kronor i arvode.

Dorina Muntean, född 1979-01-18, medborgare i Rumänien, döms för 14 fall av grovt bedrägeri till villkorlig dom och 3 500 kronor i dagsböter. Yrkande om utvisning avslås trots illegal vistelsestatus i Sverige. Dorinas försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 370 tusen kronor i arvode.

Ion Iacob Muntean, född 1969-06-06, medborgare i Rumänien, döms för 13 fall av penningstvättsbrott till villkorlig dom och 4 000 kronor i dagsböter. Yrkande om utvisning avslås trots illegal vistelsestatus i Sverige. Ions försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna drygt 270 tusen kronor i arvode.

Sladjana Zivanovic, född 1974-01-26, medborgare i Serbien, döms för 4 fall av grovt bedrägeri till villkorlig dom och 3500 kronor i dagsböter. Sladjanas två försvarsadvokater har kostat de svenska skattebetalarna drygt 330 tusen kronor i arvode (*).

Sandys Assistans AB, 556768-2157, döms att betala en företagsbot på 8 miljoner kronor. Företaget har försatts i konkurs.

De frikända

Rumänsk medborgare, född 1970, frikänns i brist på bevis från 7 fall av grovt bedrägeri och 14 fall av grovt bidragsbrott. Personens försvarsadvokater har kostat de svenska skattebetalarna närmare 700 tusen kronor i arvode.

Rumänsk medborgare, född 1971, frikänns i brist på bevis från grovt bedrägeri och 8 fall av grovt bidragsbrott. Personens försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 340 tusen kronor i arvode.

Kroatisk medborgare, född 1974, frikänns i brist på bevis från 13 fall av grovt bedrägeri. Personens försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 270 tusen kronor i arvode.

Svensk medborgare med utländsk bakgrund, född 1989, frikänns i brist på bevis från 2 fall av grovt bedrägeri. Personens försvarsadvokat har kostat de svenska skattebetalarna närmare 300 tusen kronor i arvode.

Skadestånd på upp till drygt 25 miljoner

De dömda åläggs också att betala tillbaka belopp som de lurat Försäkringskassan, Göteborgs stad och andra fordringsägare på med varierande belopp som sträcker sig från några hundra tusen kronor upp till drygt 25 miljoner kronor. Merparten av kravet landar på härvans huvudmän i familjen Djordjic.

(*) Gangsteradvokat fick lämna målet

En av försvarsadvokaterna i målet var den kriminella Ali Khan-klanen närstående Edip Samuelsson. Mitt under rättegången tvingades han dock lämna målet då han blev fråntagen sin advokatbehörighet efter beslut i Högsta domstolen.

Samuelsson hade under en längre tid misstänkts för oegentligheter och brott mot god advokatsed, bland annat genom att hjälpa häktade personer inom den organiserade invandrarbrottsligheten att kringgå sina restriktioner och agera budbärare till och från kumpaner utanför häktet.

Tingsrätten i målet har även ifrågasatt den räkning som Samuelsson skickat in för att ha företrätt en av de åtalade och nu dömda. I räkningen hade Samuelsson begärt ersättning för 334 timmars arbete, något domstolen menar inte är rimligt mot bakgrund av den begränsade roll i härvan som hans klient haft.

Man halverade drygt timantalet till 160. Det innebär ändå att Samuelsson får en god bit över 300 000 av skattebetalarnas pengar i arvode, trots att han inte längre är advokat utan själv en brottsling. Klienten ifråga tilldelades en annan advokat under återstoden av rättegången.

Ladda ned och läs hela domen HÄR.