Den kommunalt drivna Sfi-verksamheten i Sveriges mesta invandrarstad Malmö är redan landets största. Nu ska den bli dubbelt så stor. Detta på grund av att staden tvingats säga upp avtalen med oseriösa och brottsliga aktörer som Hermods och Astar. Lars Rehnberg, som är utbildningsdirektör i Malmö, rubricerar det som ”en väldigt stor utmaning” för staden.

Samhällsnytt har tidigare berättat om företaget Astar som under flera år kunde vittja skattebetalarna på pengar för att utbilda nyanlända migranter i svenska språket. Av de etthundra miljoner kronor företaget fått har minst en tredjedel erhållits genom omfattande bedrägerier för utbildningar som aldrig utförts.

LÄS MER: Fuskande SFI-företag fick 100 miljoner i skattepengar av Malmö stad

Malmö stad har begärt tillbaka 34 miljoner från Astar men några pengar har man ännu inte fått. Astar ingår i en koncern, Thoréngruppen, men såvitt Samhällsnytt erfar har de inte varit villiga att kliva in och hålla skattebetalarna skadeslösa för sitt dotterbolags bedrägerier.

Men även anrika Hermods, som på senare tid kommit att bli en stor aktör inom Sfi-utbildning och numera ägs av Academedia, har ertappats med så omfattande fusk att Malmö stad beslutat avbryta samarbetet och göra polisanmälningar.

En konsekvens blir att Malmö nu i egen regi måste ta över de Sfi-verksamheter som fuskande Thoréngruppens och Academedias dotterbolag inte längre får bedriva. Det innebär direkt en ökning från 2500 till 4000 Sfi-elever i staden egen verksamhet.

”Det är en väldigt stor utmaning” säger Malmö stads utbildningsdirektör Lars Rehnberg i en kommentar till Sydsvenskan. Köerna till att få gå Sfi-utbildning växer nu som en effekt av att avtalen med de fuskande aktörerna sagts upp och att staden inte snabbt kan få fram alla utbildningsplatser som behövs.

Varje vecka tillkommer ungefär 100 nya migranter som ska få Sfi-utbildning, utöver de som redan finns i kön. Lars Rehnberg uppger dock att han har ”en väldigt positiv lägesbild” och är övertygad om att staden ska klara av detta även om det kommer att ta tid.

Varje Sfi-elev kostar skattebetalarna drygt 42 000 kronor per läsår. 2016 som är det senaste året som det finns tillgängliga kostnadssiffror för spenderade Malmö nästan 220 miljoner kronor på Sfi för migranter. För hela Skåne handlar det om uppemot en halv miljard.

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om att Malmö numera är en av Sveriges absolut fattigaste kommuner med miljarder i budgetunderskott. Den allt annat överskuggande orsakerna är skyhög arbetslöshet kopplad till omfattande invandring och de kostnader och avsaknad av skatteintäkter detta medfört.

Tapio Salonen, som är professor i socialt arbete och en av författarna till den så kallade Malmö-kommissionens rapporter har kallat staden för ”en tryckkokare” med hänvisning till de växande klyftorna och den ökande sociala oron i den höga invandringens spår.