Moderaterna i Eskilstuna vill använda feriepraktiktjänsterna som ett verktyg att ”bryta utanförskapet”. Detta genom att utestänga andra än ”socioekonomiskt utsatta” ungdomar från att söka en stor andel av jobben. Enligt kommunens jurister bryter sådan diskriminering mot lagen men politikerna går nu ändå vidare med förslaget.

I likhet med de flesta kommuner i Sverige idag finns i Eskilstuna ett antal så kallade ”utsatta områden” – Fröslunda, Lagerberg, Skiftinge, Årby och Nyfors -som karakteriseras av att de demografiskt domineras av invandrare och uppvisar höga siffror för arbetslöshet, bidragsberoende, antisocialitet, kriminalitet. droganvändning och dåliga skolbetyg.

Hundra sommarjobb till ”socioekonomiskt utsatta”

Nu vill kommunens moderatledda arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd ge ungdomar härifrån förtur till de sommarjobb, eller feriepraktiktjänster som man kallar dem, som utlyses varje år.

Enligt ett förslag från Jari Puustinen, som är kommunalråd för Moderaterna och nämndens ordförande, ska minst hundra av sommarjobben endast kunna sökas av ungdomar från ”socioekonomiskt utsatta hem”, vilket kritiker menar i praktiken är liktydigt med etnisk diskriminering av svenskar.

Möts av kritik

Det ifrågasätts också var det skickar för signaler till ungdomar om de straffas för att de är skötsamma. Men Puustinen menar att feriepraktiktjänsterna under rådande omständigheter inte längre kan ses som sommarjobb i traditionell mening utan i stället ska användas som riktade insatsåtgärder för att ”bryta utanförskapet”.

– Det är ingen hemlighet att vi har ett stort utanförskap och vi har en hög arbetslöshet och då gäller det att stötta upp de som har det tuffast och att ge dem den här möjligheten, förklarar han för Sveriges Radio.

Olaglig diskriminering enligt jurister

Samma förslag låg på bordet förra året men stoppades då av kommunens jurister som menade att sådan diskriminering strider mot den så kallade likställighetsprincipen i lagen som anger att en kommun inte får särbehandla vissa invånare.

Men sedan dess har det visat sig att flera andra kommuner i landet har börjat bryta mot den här lagbestämmelsen på just det här sättet och därför menar det moderata kommunalrådet i Eskilstuna att man kan pröva att göra likadant eftersom syftet enligt honom är gott.

Fel signaler till skötsamma

Det synsättet delas inte av alla. En av dem som är kritisk är Åsa Tallroth från partiet Medborgerlig samling. Hon skriver i ett inlägg på Twitter att det stundande beslutet är anmält till förvaltningsdomstolen för prövning och riktar samtidigt en fråga till Puustinen om varför ungdomar ska sköta sig och lägga manken till om i stället för tack straffas.

Hur antisocial eller socioekonomiskt utsatt man måste vara för att komma ifråga för de här öronmärkta sommarjobben är ännu inte bestämt. Det framgår inte heller om man, givet sådana ungdomars bakgrund, avser att vidta några åtgärder för att tillse att de kommer till jobbet och fullgör sina arbetsuppgifter.