Statstelevisionen har ryckt ut för att kritisera Migrationsverkets förvar i Mölndal som anklagas för dålig mathållning. Ett flertal klagomål har inkommit från intagna som ska utvisas. Bland annat klagar de på att kostupplägget är tråkigt. Migrationsverket vill inte kommentera några enskilda ärenden.

Hirad Bandesalari är en av de missnöjda. Enligt egen utsago är svensk potatis ett alldeles för vanligt inslag i förvarets kosthållning. Bandesalari sitter förvarad i väntan på utvisning efter att ha dömts för narkotikabrott och stölder i Sverige.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Jag är rätt person att genomföra paradigmskiftet ni söker”

När Bandesalari tagit upp den ensidiga matsedeln med personalen har han inte fått den förståelse han hoppats på. Tvärtom blev han uppmanad att återvända hem till Iran om han önskar annan mat:

Jag sa att maten inte var bra. En kvinna i personalen sa då till mig ”Åk tillbaka till Iran om du vill ha bra mat. Varför är du här? berättar han.

Migrationsverket säger att de inte kan kommentera enskilda fall, men klargör att de har regelbundna möten med sina matleverantörer för att försäkra sig om god kvalité på livsmedlen.