➤ REGERINGEN Efter ett förslag från Vänsterpartiet som sedan godkändes i budgetförhandlingarna står det nu klart att det från och med den 1 juli nästa år införs CSN-lån för körkort.

Initialt kommer möjligheten att gälla för arbetslösa mellan 18 och 24 utan avslutad gymnasieutbildning – en grupp där första och andra generationens invandrarungdomar är kraftigt överrepresenterad – och långtidsarbetslösa från 25. Andra grupper kan komma att omfattas längre fram.

För att finansiera det hela har regeringen avsatt över 600 miljoner kronor för de första tre åren.