Att söka konkurs kan vara en oväntad och utmanande process för både företag och dess ägare. När ekonomiska svårigheter blir överväldigande kan det vara nödvändigt att ta detta steg för att hantera skulder och återställa ekonomisk balans. Men om man ska navigera genom konkursförfarandet behövs insikt, noggrannhet och en förståelse för den rättsliga ramen. För att starta processen behöver man först ansöka om konkurs hos tingsrätten.

Vad händer efter man ansöker om konkurs?

Det är tingsrätten som först kontrollerar att alla uppgifterna i ansökan är korrekta och håller en konkursförhandling om det anses nödvändigt. Vid förhandlingen prövar domstolen huruvida gäldenären endast tillfälligt är oförmögen att betala sina skulder eller om det kommer vara mer permanent. Medger däremot gäldenären konkursen före konkursförhandlingen ställer tingsrätten in förhandlingen och gör genast ett beslut.

När eventuell förhandling är klar och tingsrätten beslutat om konkurs så utses en konkursförvaltare av tingsrätten som vanligtvis är någon form av jurist. Denna förvaltare har då ansvaret att bestämma över alla tillgångar. Förvaltaren har i uppgift att se till att alla tillgångar går till att betala av alla skulder. Tar tillgångarna slut under denna process så upphör vanligtvis ett företag att existera och det går då inte längre att kräva ytterligare betalning.

Risk för konkurs, vad man kan göra

Innan man ansöker om konkurs hos domstolen är det bra att först söka hjälp från ekonomiska rådgivare som kan identifiera kärnproblemen med ditt företags ekonomiska situation. Finns det en chans att undvika en konkurs genom att omstrukturera företaget föredras oftast detta än att låta företaget gå i konkurs.

Det är även viktigt att försöka förhandla med borgenärer om nya, mer långsiktiga betalningsplaner som inte tvingar företaget i konkurs. Rekonstruktion och statliga stödprogram kan även göra skillnaden mellan tillfälliga bakslag och en permanent konkurs. Att utforska dessa stag kan även göra en stor skillnad om man blir kallad till en konkursförhandling, särskilt om man lyckats hitta eventuella lösningar som man kan nå inom en rimlig framtid.

Vad som händer när man väl gått i konkurs

Det första som händer när ditt företag går i konkurs är att tingsrättens beslut först publiceras i bolagsverket Post- och Inrikes Tidningar där alla relevanta parter kan läsa kungörelsen. Om konkursförvaltaren gör ett beslut om statlig lönegaranti för dina anställda så betalas anställda enligt förvaltarens bestämmelser. Alla företagets tillgångar samlas till ett konkursbo som förvaltaren fördelar mellan borgenärer. Till sist så stängs företaget ner helt och hållet när alla tillgångar är slut.

Ansvarig utgivare TribuSoft.