Under den senaste tiden har flera gårdar i södra Sverige drabbats av intrång och på flera av gårdarna har salmonella påträffats, något man misstänker att djuraktivister sprider. Nu kräver man att polisen agerar.

I ett brev från LRF till rikspolischef Anders Thornberg beskrivs aktivisternas härjningar som ett hot mot livsmedelsproduktionen. Man menar även att de utgör ett hot mot demokratin då lantbrukare som uttalat sig om att straffvärdet för intrång mot djurhållare ska skärpas tystas.

– Vi är i ett läge där det pågår ganska mycket olagliga aktiviteter från djurrättsaktivister som drabbar våra medlemmar. Problemet är att polis och rättsväsende är så långsamma att reagera, säger Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, till TT.

Ovanlig typ av salmonella

Salmonellan som påträffats på fyra gårdar i Skåne är av en ovanlig typ som inte funnits i Sverige på 40 år. På LRF misstänker man att aktivisterna sprider smittan då de rör sig mellan olika länder.

Enligt LRF tar inte polisen i Skåne problemet på allvar men lyfter samtidigt fram Västra Götaland där man anser att polisen gjort ett bra jobb för att få stopp på attackerna.

Ifall ingen förbättring snart kommer befarar Palle Borgström att lantbrukarna kommer ta saken i egna händer.