Våldtäktsutredningar läggs åt sidan när gängskjutningar prioriteras – men nu lovar polisen bättring

130 Shares

En allt större del av den dessutom underbemannade Stockholmspolisens resurser går åt till att utreda gängkriminella skjutningar och mord i stadens invandrardominerade så kallade utanförskapsområden. Det har lett till att många andra typer av brottsutredningar, däribland sådana som rör våldtäkt, har lagts åt sidan. Efter kritik skapas nu en särskild grupp som enbart ska arbeta med våldtäktsbrott.

De anmälda våldtäkterna har under ett antal decennier ökat kraftigt. Men det har också de grova våldsbrotten kopplade till de organiserade kriminella gängens verksamhet. då dessa brott anses grövre ges de prioritet när polisens resurser inte räcker till. Anmälningar om brott av som har ytterligare lägre allvarlighetsgrad utreds efter beslut överhuvudtaget inte utan avskrivs direkt.

Undersökningar pekar på att en ökande andel av landets kvinnor upplever stor otrygghet kring att vistas i offentliga miljöer, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Kritik har riktats mot att polisen prioriterar ned våldtäktsbrotten samtidigt som denna brottstyp ökar och kvinnor känner sig alltmer otrygga.

Polisens beslut att inte utreda våldtäktsbrott uppmärksammades nyligen i ett reportage i SVT Uppdrag Granskning. Som ett resultat av programmakarnas avslöjanden har polisen i polisområde Nord i Stockholm beslutat inrätta en särskild grupp som enbart ska arbeta med att utreda våldtäkter.

Högsta ansvarige chef för för den nya utredningsgruppen blir Niklas Kraft som i ett uttalande till SVT erkänner missförhållandena och nu lovar bot och bättring. Gruppen kommer att bestå av 12 utredare och en förundersökningsledare.

Det framgår inte närmare varifrån dessa utredare ska tas, bara att det ska ske genom en omorganisation och ett delvis annat synsätt där den grova invandrarkriminaliteten, exempelvis skjutningar, inte i samma utsträckning ska tillåtas gå före i utredningskön.

En begränsad försöksverksamhet av detta slag pågår redan sedan årsskiftet i ’utanförskapsområdena’ Rinkeby-Tensta och Södertälje där också många ’utsatta områden’ finns och en lejonpart av polisens resurser måst allokeras till att hantera den grova organiserade gängkriminaliteten.

Nästa Stockholmsregion att omfattas av principen att våldtäkter inte får läggas åt sidan på grund av gängskjutningar är Botkyrka med likaledes ett stort antal invandrardominerade ’utanförskapsområden’.

Det är emellertid inte helt säkert att det här förändrade sättet att arbeta kommer att tillåtas fortsätta, berättar regionpolischef Ulf Johansson eftersom det går emot det nationella beslutet om var inom polisen olika brott ska utredas. Men man prövar nu att utnyttja en lucka i beslutet som medger en annan ordning för sådant som kan definieras som testverksamheter.

Det nu aviserade pilotprojekt dra igång i höst med start den 1 september och är planerat att pågå till och med december 2020.

130 Shares
Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.