”Män kommer, i än högre utsträckning än idag, bli gravida, få bröstcancer och endometrios”. Det skriver Vänsterpartiet i en skrivelse till Region Stockholm. 

Region- och kommunpolitikern Marit Normasdotter (V) har skickat in en skrivelse till Region Stockholm om ”juridiskt kön och framtidens vårdinformationsmiljö”. I texten skriver hon bland annat att det är ett problem att journalsystem inte tillåter att ”juridiska män” skrivs in som gravida eller patienter inom mödravården.

Normasdotter syftar på personer som fötts som kvinnor men som nu lever som män.

Vidare skriver hon att kvinnor ”i högre utsträckning än idag” kommer få erektionsproblem och prostatacancer.

I texten efterfrågar Normasdotter lösningar som säkerställer att ”juridiskt kön inte är ett hinder för vissa diagnoser”. Hon menar också att det är en rättighet att kunna ändra sitt juridiska kön utan att genomgå någon som helst utredning eller medicinsk åtgärd.