På fredagen meddelas att vänstersajten Politism läggs ned.

Ägarna Schibsted, Kommunal och LO grundade sajten 2013 och ska enligt egen uppgift ha haft 250 000 besökare i veckan. Den uppgiften är dock ny. Tidigare har vid upprepade tillfällen betydligt lägre siffror uppgetts, runt 50 000 unika besökare i veckan. Varför sajten skulle läggas ned efter en plötslig femdubbling av besökarna förklaras inte.

– Politism har utvecklats till Sveriges största vänstersajt med en trafik på runt 250 000 besökare i veckan. Redaktionen har genomgående nått uppsatta trafikmål. Trots detta har det inte varit möjligt att nå lönsamhet utifrån hur annonsmarknaden ser ut, säger Anders Lindberg, styrelseordförande i Politism.

Sajten läggs nu ”vilande” och från och med den 1 oktober överlåts bolaget till LO där man har ambitioner om att Politism ska kunna leva vidare via LO Mediehus.

– Att ha fått jobba med Politism i mer än fem år har varit fantastiskt. Det är det roligaste jag gjort hittills i mitt yrkesliv. Tack vare mina redaktörskollegor och våra fantastiska skribenter har vi varit ständigt närvarande i både det partipolitiska och det allmänpolitiska samtalet, säger Eric Rosén, chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism.