Den kommunistiska tidningen Liberación har blivit av med presstödet efter en anmälan från Granskning Sverige (GS). Redan i april 2018 hade GS lämnat över en studie som visade på att tidningen endast hade ungefär 10 procent eget redaktionellt material och därmed inte nådde upp till kravet på 55 procent som gäller för driftstöd.

Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) genomförde i början av 2020 en studie som visade att tidningen Liberación hade i snitt 13 procent eget material för upplagor som valts ut från tre olika kvartal 2019.

Studien som GS genomförde två år tidigare tog runt en dag att genomföra på Kungliga Biblioteket (KB). MPRT har dock haft tidningarna tillgängliga då presstödsfinansierade tidningar är skyldiga att skicka dessa och arbetet borde ha kunnat genomföras på två dagar. Under tiden har Föreningen Cuestion som gett ut det plagierade bladet fortlöpande fått 196 000 kronor i driftstöd per månad – totalt 4,3 miljoner under 22 månader.

Vi kontaktade Georg Lagerberg, enhetschef för ansökningar på MPRT:

Varför tog det så lång tid att utreda detta?

– I samband med ansökan för 2020 gick vi igenom ordentligt.

Det kom ju in en anmälan 2018?

– Det kom en från Granskning Sverige och utifrån det så började vi titta på dem. I samband med ansökan för 2020 började vi titta på djupet.

Han påpekar vidare att ett återbetalningskrav är meningslöst då det skulle bli en oprioriterad fordran i en konkurs.

”Kan röra sig om ett osant intygade”

Den 20 februari 2020 fattade presstödsnämnden ett beslut om att avslå fortsatt driftstöd till Liberación vilket samtidigt gravsatte den. I sitt beslut skriver de att tidningen ”numera har ett mycket begränsat originalmaterial”. Dock har MPRT inte gjort en analys av tidningen tillbaka i tiden.

Liberación påstår själva att det beror på personalbrist som uppstod 2011. I beslutet kan man även utläsa att en del av pengarna använts till att finansiera den marxist-leninistiska tidningen ”Diario La Juventud” i personalens hemland.

Lagerberg kommenterar detta och menar att det kan röra sig om ett osant intygade gällande det redaktionella materialet.

Hittar man sitt material på internet har man väl uppsåt att inte följa reglerna?

– De trodde att de fick göra på det viset, men det godkände inte vi, säger Lagerberg. En polisanmälan är fri för vem som helst att skicka in avslutar han.

Skyller på ”politisk förföljelse”

I en artikel i den kommunistiska systertidningen Proletären beklagar sig chefredaktören för Liberacion, Serrana Ibarburo, över beslutet och bönar ”hjälp oss visa hur vi kan uppfylla reglerna”. Hon tror också att nämnden har gett sig på henne på grund av politisk övertygelse och menar att ”sådana här saker har alltid en politisk orsak”.

Kajsa Ekis Ekman på Aftonbladet kallar den plagierade tidningen för ”oumbärlig” och tror också att beslutet är ”politisk motiverat” då den enligt henne skall hålla ”mycket hög klass” – Sverige skall nu vara mer ”intellektuellt fattigt”.

Tidningen startades 1981 av kommunister från Uruguay och har sen 1987 fått mer än 60 miljoner i stöd. Enligt Granskning Sverige har de utöver stödet fått lönebidrag på 400 000 per år som täckte nästan alla löneutbetalningar.

Samhällsnytt planerar att titta närmare på tidningen för att se hur länge fusket har pågått.

Denna artikel hade inte varit möjlig utan våra läsares stöd!

Bli månadsgivare redan nu! 

Du kan ⚫ Swisha: 123 083 3350 ⚫ Fylla i formuläret nedan ?, eller ⚫ klicka HÄR för övriga alternativ

Tack på förhand!