Enligt kommunstyrelsen i Malmö godkänner alldeles för få privata fastighetsägare nya hyresgäster med försörjningsstöd och det kommunala bostadsbolaget får ta den största bördan. Därför har man nu beslutat att var femte nybyggd hyresrätt i staden ska öronmärkas för personer med försörjningsstöd eller gå direkt till bostadssociala insatser.

För att överhuvudtaget kunna få markanvisning måste hyresvärden framöver gå med på att var tionde lägenhet går direkt till Malmö stad som hyr vidare i andra hand inom ramen för stadens bostadssociala verksamhet. Var tionde lägenhet ska också gå till den regionala bostadskön där försörjningsstöd ska betraktas som en godkänd inkomst.

LÄS ÄVEN: Oro och otrygghet när hyresrätter i välmående områden används som integrationsåtgärd

– Det här var enda lösningen, som vi kunde se det, för att få alla att ta sin del av ansvaret i stället för att några få hyresvärdar får bära hela bördan, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, till Hem & Hyra.

Enligt Schönström har man en koncentration av folk med försörjningsstöd i vissa områden och detta är ett sätt att sprida ut bördan.

Argumentet till tvångsåtgärden är att det är staden och medborgarna som äger marken och att man då har rätt att sätta upp villkoren då man överlåter den samt att ”det gagnar alla Malmöbor”.

LÄS ÄVEN: Bidragstagande hyresgäster skapar problem i exklusiv stadsdel i Malmö

Kritik förekom också mot beslutet.

– Förslaget innebär en stor orättvisa. Bidragstagare får dyra och nybyggda lägenheter betalda av skattebetalarna som vanliga arbetare inte har råd med. Det orsakar en mycket skadlig inlåsningseffekt där bidragstagare i praktiken inte kan lämna bidragsberoende till förmån för arbete eftersom de då förlorar en lägenhet de inte längre har råd med, säger Helena Nanne (M), ledamot i kommunstyrelsen.

Skenande bidragskostnader

I slutet av maj skrev Nima Gholam Ali Pour, politisk sekreterare för Sverigedemokraternas lokalavdelning i Malmö, att stadens kostnader för socialbidrag kommer att nå hela 1,2 miljarder kronor i slutet av året.

LÄS ÄVEN: Malmö fortsätter betala ut miljontals skattekronor i bidrag till illegala

Malmö är med sex miljarder kronor årligen Sveriges största nettomottagare av så kallat kommunalt utjämningsbildrag. Stödet står för en fjärdedel av stadens totala budget och utan det hade Malmö för länge sedan varit bankrutt.