Efter att en kvinnlig anställd inom Kriminalvården kallades till samtal hos ledningen för att hennes kritik mot terrorgruppen Islamiska staten ansågs vara extremt, anmälde hon arbetsgivaren till justitieombudsmannen.

Enligt ledningen kunde kvinnans kritiska åsikter om det våld Islamiska staten gjort sig skyldiga till göra det svårt att handlägga intagna tillhörande en annan etnicitet eller religion, rapporterar Mitt i. Enligt kvinnan själv har hon dock inga problem med att befatta sig med dessa då hon inte blandar in privata åsikter i arbetet.

Efter att ha kollat om kvinnans inlägg på Facebook var offentliga, och kunde ses av vem som helst, kallades hon till samtal med ledningen där hon fick veta att hon har ”extrema åsikter”. På sitt konto hade hon delat artiklar från bland annat SVT och Aftonbladet där det vid vissa tillfällen framgått att hon sympatiserar med terrorgruppens offer.

Avstånd från nazism inte heller okej

Efter mötet upplevde kvinnan att hennes integritet ifrågasatts och tog upp händelsen igen. Det påstods då att det inte är ovanligt att anställdas sociala medier kollas. Hon påpekade då att hon varken är medlem i någon förening eller är politiskt aktiv utan bara hade delat artiklar och gett uttryck för sunda demokratiska värderingar. Men från ledningen vidhöll man att en statstjänsteman ska vara neutral och att även ett avståndstagande från nazismen skulle vara lika problematiskt då man måste ta hänsyn också till sådana klienter.

Då kvinnans morbror mördats av IS, och annan personal med svensk bakgrund inte kallats till samtal efter att ha delat samma artiklar, kände hon sig diskriminerad och att ledningen inskränkt hennes grundläggande rättighet att meddela sig och att dela sina åsikter offentligt. Detta resulterade i att hon har gjort en JO-anmälan där man begärt ett yttrande från Kriminalvården.