Var Muhammed pedofil?

Delningar

➤ KRÖNIKA  I oktober 2009 föreläste Elisabeth Sabaditsch-Wolff om islam i Wien. När hon berättade historien om islams grundare Muhammed berörde hon hans äktenskap med Aisha. Hon ska ha varit sex år då äktenskapet ingicks och nio då det fullbordades. Elisabeth ställde följande retoriska fråga till åhörarna: ”En 56-årig man och en sexåring? Vad ska vi kalla det, om inte pedofili?”.

Det var nu bekymren började. Två år senare, 2011, dömdes hon i domstol i Österrike för sitt vanvördiga sätt att omnämna profeten Muhammed. Hon fick betala 480 euro i böter. Elisabeth överklagade två gånger – men fick avslag i båda instanser.

Hon gav dock inte upp, utan anmälde fallet till Europadomstolen i Strasbourg, European Court of Human Rights (ECHR). Den österrikiska domen, menade hon, stred mot artikel 10 i Europakonventionen där det fastställs att var och en har rätt till yttrandefrihet. Den 25 oktober kom domstolens besked:

”Domstolen fann särskilt att de inhemska domstolarna grundligt bedömt den bredare kontext av den överklagandes uttalande och varsamt vägt hennes rätt till yttrandefrihet mot rätten för andra att ha sin religion skyddad med det legitima målet att bevara den religiösa freden i Österrike”.

Vad betyder det här? Jo, det betyder att yttrandefriheten begränsas av sharia, islamisk lag. Inte i islamiska stater, utan i det sekulära Europa. Enligt islamisk lag är det förbjudet att förolämpa Muhammed.

Men de som hotar freden är inte islamkritiker som Elisabeth, även om de använder starkt negativt laddade ord. De som hotar freden är islamiska fundamentalister som använder terror för att påtvinga sina lagar på andra. Ja, som när den franska satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris massakrerades.

Förbudet mot att förolämpa Muhammed gäller bara de muslimer som tror på det. Vi icke-muslimer ska inte behöva följa islamiska lagar. Särskilt inte i våra egna, icke-islamiska länder. Det finns inget rimligt skäl till varför Muhammed ska vara no go-zon, men inte Jesus. Jag är ateist och förespråkar inga hädelselagar, men om vi skulle ha sådana, vore det väl rimligare, eftersom vi tillhör en kristen kultur, att förbjuda förolämpningar mot Jesus. Men mot Muhammed?

Europadomstolen i Strasbourg skriver vidare i domen att kvinnans uttalanden ”sannolikt kunde orsaka rättfärdigad ilska hos muslimer” och att uttalandena hon gjort var ”generaliserande utan faktastöd”. Så när islamiska fundamentalister blir ursinniga för att någon ritat en Muhammedkarikatyr är deras ursinne rättfärdigat? Jihadisterna som massakrerade Charlie Hebdos redaktion överreagerade visserligen, men deras vrede var begriplig, eller? Den här domen är djupt obehaglig.

Det är den som blir ilsken och arg för att någon ritar en karikatyr eller kallar ens gud eller profet för något osmickrande som har problem. Den här domen kommer att höja moralen hos islamiska fundamentalister som upplever att väst viker sig och att de kan använda västs religionsfrihet, en frihet som de själva inte tror på, för att få sin egen vilja igenom.

Men hur är det med påståendet om att pedofilianklagelsen ”saknar faktastöd”? För det första vet vi inte så mycket om Muhammeds liv. Det vi har är legender, så kallade ”hadither”. Dessa legender ger knappast en realistisk bild av den historiske Muhammed. Där hittar man både änglar och demoner.

Man ska dock ha klart för sig att det är legendernas Muhammed, inte historiens Muhammed, som den islamiska religionen bygger på. Det viktiga är alltså vad muslimer tror om Muhammed, inte vad han faktiskt sade och gjorde i verkligheten. Och om vi tittar på islams Muhammed, legendernas Muhammed, så finner vi starkt stöd för att han gifte sig med Aisha när hon var barn. Det är därför flera islamiska länder tillåter att nioåriga flickor blir gifta. Att inte tillåta sådana äktenskap är detsamma som att säga att Muhammed gjorde fel. Och Muhammed beskrivs i Koranen som ett föredöme som muslimerna bör imitera.

Jag har tittat i en populär islamisk biografi över profeten: Muhammed – hans liv enligt de tidigaste källorna (1983). Den är inte skriven av någon orientalist eller islamolog utan av den engelske islamofilen Martin Lings som hade ambitionen att framställa Muhammed så som muslimerna ser honom, med andra ord skildrar den de islamiska legendernas Muhammed. Biografin har översatts till svenska av en svensk konvertit till islam, Ann-Catrin Nilsson.

I biografin hittar jag följande stycke som beskriver Muhammeds äktenskap med Aisha. Här står det klart och tydligt att hon var ett barn:

Profeten fortsatte sina regelbundna besök hos Abu Bakr i hans hus vid Bani Djumahs bosättningar. Dessa besök var oförglömliga inslag i Abu Bakrs yngre dotter Aishahs barndom. Hon kunde inte minnas en tid när hennes far och mor inte var muslimer eller när Profeten inte var en daglig gäst hos dem. Under samma år – det som följde på Khadidjahs död – drömde Profeten att han såg en man som bar någon insvept i ett stycke siden. Mannen sade till honom: ’Det här är din hustru; tag fram henne!’ Profeten lyfte på sidentyget och därunder var Aishah. Men Aishah var bara sex år och han var över femtio.

I samma bok kan man läsa att äktenskapet ingicks genom att ett kontrakt upprättades mellan flickans far och Muhammed. Hon var själv inte närvarande. Så här gick det till när Aisha blev bortgift:

Inga stora förberedelser gjordes för bröllopet – i alla fall inte märkbara nog att inge Aishah känslan av att en stor och högtidlig händelse förestod. Strax innan de skulle lämna hemmet hade hon sprungit ut på gården för att leka med en förbipasserande vän och, som hon själv uttryckte det: ’Jag lekte på en gunga och mitt långa fladdrande hår var rufsigt. De kom och avbröt leken för att göra mig i ordning.’

I biografin beskrivs också hur Aisha, sedan hon flyttat in hos Muhammed, fortsätter att leka med dockor. Som sagt, detta är inte historiska fakta. Detta är islams Muhammed.

I Sverige är den moderate politikern Hanif Bali är en av dem som kallat islams profet ”pedofil”. Det uppstod då en konflikt med partikamraten Kahin Ahmed. Han menade att Bali kränkte muslimer och krävde en ursäkt. Bali svarade: ”Ahmed vill ha en ursäkt och jag ska skämmas för att jag påpekat att någon som ligger med en nioåring är en pedofil. Tycker han inte det?”

Var Muhammed pedofil eller inte? Själv har jag avstått från att använda ordet. Och det beror inte på mesighet eller rädsla. Jag menar att det blir konstigt att använda ordet pedofil om människor som levde i ett samhälle där barnäktenskap var normala. Det Muhammed gjorde räknades inte som onormalt i 600-talets Arabien.

Samtidigt tycker jag självklart att det ska vara tillåtet att kalla Muhammed pedofil. Det kan vara ett sätt att rikta uppmärksamhet mot det orimliga i ett framhålla Muhammed som ett moraliskt föredöme som ska efterföljas i alla tider. Europadomstolens agerande är en skandal. Yttrandefriheten får inte underordnas sharia.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

202 KOMMENTARER

 1. Vad jag mest opponerar mig mot, togs helt riktigt upp i denna text. Ska vi ha yttrandefrihet, eller ska vi ha sharialagar i Europa? Viktigt att ta upp denna fråga och diskutera den.

  Ecce homo, och riksdagen skulle – provokativt – ha den i sina salar. Men när Lars Wilks gjorde sina tavlor med rondellhundar, då var det helt plötsligt ”hets mot folkgrupp”. Och min fråga, vad är det för skillnad på det muslimska folket och det kristna folket då?

  Svaret är ju enkelt, vi har inga kristna terrorister. Men väl muslimska. Och vi vågar inte säga emot islam. Det är därför vi blir påtvingade sharia. Och sen halal. Och sedan jiyzza. Och sen är vi slavar i vårt land, under oket av en fundamentalistisk ”religion”.

  • Islam har förblivit opåverkad av upplysningstiden och den västliga civilisationen men vad gäller giftermålet med Aisha så har man på senare tid anpassat sin lära till dagens tid och man säger idag att Aisha var 19 år när äktenskapet fullbordades.

 2. Att Västerlandet, Europa. ska ”ta hänsyn” till legenden om en gallsjuk gubbe på 600-talet och döma efter påhittade lagar av knäppgökar och kräva att västerlänningar och europeer ska efterleva idiotin, men kan döma en västerländsk gubbe för pedofili, utan en tanke att det kränker pedofilerna, som med samma förvriden logik kan hävda att de har ”mänskliga- och yttranderättigheter”.

 3. Har man sex med ett barn så är man pedofil! Sen om det handlar om en sagofigur eller en riktig människa kvittar. Pracka FAN inte på islams äckliga värdegrund på oss! Då kan man faktiskt börja undra deras egna läggning.

 4. Man kan nog inte säga att Mohammed var en pedofil. Även om han våldtog sin barnhustru när hon var blott nio år gammal.

  Hade han velat det så hade han ju haft alla möjligheter i världen att som krigsherre och statschef ägna sig åt pedofili. Men det finns det faktiskt inget stöd i några skrifter för att han gjorde.

  Muslimska blasfemilagar (sharia) och förbudet mot att förolämpa Muhammed gäller även dom som inte är Muslimer. Den som inte tror det kan ju (på egen risk) åka till något Muslimskt land som t.ex Saudiarabien med en Mohammed karikatyr T-Shirt och och se vad som händer.

  Gud fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans Sändebud, och Han utestänger dem från Sin nåd i detta liv och i det kommande; Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem (33:57)

  ..De (hycklarna och dom som sprider falska rykten) är utestängda från Guds nåd och de skall gripas, var de än påträffas, och dödas utan förskoning (33:61)

  ”I dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ni yttrade om Gud och för att ni av högmod vägrade att lyssna på Hans budskap.” (6:93)

  Stöd för detta dåd återfinns även i Haditherna (Bukhari 59:369) där det beskrivs hur en Judisk poet får sätta livet till för att ha skrivit poesi som Mohammed fann förolämpande.

  I en annan Hadith (Abu Dawud 4361) berättas det om en man som dödat modern till sina barn bara för att denne varit kritisk mot Mohammed. När Mohammed skall avgöra vad som ska ske med denne man så säger han att inget straff skall utdelas för denna gärning. Mohammed ser alltså inget fel i att döda dom som framför någon form av kritik mot honom eller Islam.

  I den allra tidigaste levnadsteckningen (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah pp. 550-1) av Meckas fall. Berättas det om åtta personer som fått dödsstraff. Fyra av dessa hade blivit dömda till döden för att ha förolämpat Profeten. En vart benådad. Men tre av dom som hade förolämpat Mohammed fick dödsstraffet verkställt.

   • Enligt Svensk lagstiftning är sex med barn alltid att räkna som våldtäkt.

    Om Mohammed hade läggningen pedofil är en helt annan fråga. Aisha var den enda av hans hustrur som hade låg ålder. Ingen av hans konkubiner eller tillfångatagna kvinnor som han våldtog skall heller varit så unga att dom kunde räknas som barn.

  • Nepp kommer inte åka dit och riskera detta. Sant är att det var andra tider då. Mohammed ska också väntat tre år för att fullborda äktenskapet för han tyckte 6 år det var allt för ung. Men när hon fyllde nio så var det gammalt nog. Man bör kanske betänka här att det inte direkt var 18 år som gällde för svenska vikingar heller. Dock var det åtminstone sett till de skrifter som finns kvar äldre än 9.

  • Exakt, dårar som följer en sådan idiologi skall lämna detta landet ögonblickligen. Potentionella mördare allihop med den övertygelsen.
   Ut med dom!

 5. Låt mig uttrycka det så här: När jag hör ”moraliskt föredöme” så är inte Mohammed den första jag tänker på.

 6. Europadomstolens bedömning är helt idiotisk. Det är inte fredligt att döma en människa bara för att den framfört fullt legitima synpunkter om islam eller Muhammed. Det är förslavande. Det här betyder att islam värderas högre än sanningen och att islam skyddas före den egna befolkningen.

  Det här EU-organet förstår sig inte på fred. Och det är korkat, rena Annie Lööf, att ignorera fakta för någons tro.

  Det är verkligen ledsamt att se hur Européer väljer muslimer över sig själva.

 7. Ja det kanske handlar lite om religion. I Spanien som det enda landet i Europa som varit under Islam så var byxmyndig åldern 12 så sent som 2015 när de ändrade detta.

  • Faktum är att många levde kvar under hela medeltiden. I nutida historisk litteratur går de under benämningen mudejarer, ett ord som kommer av arabiskans mudajjan; ordet syftar dels på att man är tillåten att stanna kvar, dels på att man måste betala tribut för detta. Termen kom i allmänt bruk först på 1400-talet men används i våra dagar även om äldre perioder.

   Samtidens européer kallade muslimerna ifråga ”morer” eller ”saracener”. Egentligen skulle de inte ha fått lov att existera, eftersom kristen lag höll hårt på politisk och religiös enhet. Icke desto mindre valde många muslimer att förbli i sina städer och byar efter de stora kristna erövringarna i mitten av 1200-talet. I Andalusien, som lydde under Kastilien, tvingades förvisso åtskilliga att emigrera efter ett uppror år 1264, men i kungariket Valencia, som förenades i personalunion med Aragonien, tilläts de flesta stanna kvar.

   • Saudiarabien har ingen gräns ens. Sverige har 15 och ärligt även detta är för ungt. Inte för säg en 15-åring som har frivillig sex med en 17-åring. Men att en 15-åring enligt lagen kan ha frivilligt sex med en 65-åring känns inte ok.

 8. Jag pissar på EU och alla som vurmar för denna odemokratiska grupp som står för globalisering och islamisering av Europas länder. Lägg ner skiten nu.
  Alla regeringar i Europa som står på sin befolknings sida bör göra som England, lämna idiotin.

 9. Eftersom att boken var skriven av Allah själv så kan den aldrig ifrågasättas, inte heller att se innehållet utifrån metaforer eller tolka det annorlunda än ordens innehåll. Arabiska är också Allahs språk och därför finns inget tolk-utrymme.

  I dagens Sverige är det naturligtvis frågan om en brottslig handling och det gäller också de flesta islamska länder. Använder man sig av sharia d.v.s. koranens lagstiftning, då är det inget brott.

  Vilken lagstiftning är det då som gäller? Att tolka brott begångna för 1400 år sedan är knappast givande, utan man får nog se det på vilket sätt man vill. Det var en annan tid på den tiden. Att domstolarna ser det som att vanvörda profeten, tycker jag är inget annat än ett inskränkning i den fria debatten. I dagens Österrike skulle profeten anses vart en pedofil och utifrån ett sådant perspektiv bör debatten vara öppen.

 10. Fick mig att tänka på det ett av det löjligaste motargumentet jag läst. Någon PK som ville påpeka att det var vanligt förr, att någon svensk kung(minns inte namnet) minsann också hade gift sig med ett barn.
  Jag svarade att skillnaden var att det inte finns en enda svensk som dyrkar den kungen och anser att han var idealmannen.
  Då blev det tyst,

  • Den typen av argumentation och jämförelser är vanliga från dagens vänster. Jag är förvånad över att personen blev tyst. Vanligtvis brukar det börja kastas fula epitet och etiketter när deras argument tryter.

 11. Och som svar på frågan, JAAA!!! En vuxen man på över 50 år som har sex med en 9 årig liten flicka, är en vidrig pedofil.

 12. Yttrandefriheten är under hot eftersom politiker i väst är livrädda för att göra muslimer upprörda. Samtidigt som de tillåts komma i hundratusentals till vår kontinent. Man undrar vad den långsiktiga tanken är…

  Just i fallet med Charlie Hebdo var det anmärkningsvärt att vissa (kända personer) ställde frågan: ”Vad var det för teckningar? Var de rasistiska?”
  Alltså, människor blev nedskjutna på grund av teckningar. Teckningar! Och vissa försöker få det till att det kanske var rättfärdigat. Vidrigt.

 13. att muslimska killar kallar svenska tjejer för svennehora går bra,inga reaktioner från något håll,inte ens metoo

  • Det var en konstig definition på pedofili. Enligt svensk lag är det tillåtet att en 50-åring har sex med en 15-åring, även om det är moraliskt tveksamt.

   Pedofili handlar väl om folk som tänder sexuellt på förpubertala barn?

  • Myndig blir man vid 18 och andra åldrar över det handlar om smak och moral .

   Personligen tycker jag att man bör vara i någorlunda samma åldrar för att vara mer säker på att båda är bekväma med vad de gör !

 14. Det är väl så här åldern spelar roll, en nittioårig kvinna
  är inte så attraktiv. som en yngre. Det är bara så.

 15. Men det var okej för mina ung vänster-bekanta att kalla min pojkvän(nu make) för pedofil när vi blev tillsammans när jag var 16 och han 20..

  Jag tror på yttrandefrihet främst trots att jag är religiös. Dock är jag kristen. Jag blir inte upprörd om någon säger att denne är ateist. Jag blir inte upprörd om någon kritiserar Gud eller Jesus. Jag blir inte upprörd om någon skämtar om min religion (heck, det gör jag själv!). Jag känner inget behov av att omvända andra. Jag kan bli lite ledsen i hjärtat om någon med väldigt hårda ord går på min personliga tro, det är allt. En stark tro tål yttrandefrihet.

 16. Bra och självklar information.
  ”Det Muhammed gjorde räknades inte som onormalt i 600-talets Arabien.” Inget har ändrats i den muslimska världen, islam har inte reformerats och kommer heller aldrig att reformeras. Ska vi slippa leva i en påtvingad muslimsk mardröm kommer vi att tvingas mota bort muslimerna.

  • Vilka vi? Vi vinner sa Saddam när han satt ensam i gropen, ”vi” är rätt så ensamma, varje dag dör gammelsvenskar, och nysvenskar flyttar in, dom så kallade ensamkommande importerar fruar, (efter 2 år kan dom skilja sig och hon får stanna, då importerar han en ny fru, 4 stycken får han ha, ”vi” står snart med skägget i brevlådan, helt utan att kunna påverka, över 80% har inte fattat att vi sålt smöret och tappat pengarna, fortfarande hade vi kunnat påverka om sunt förnuft fått råda, men mycket snart är ”vi” bara ett fåtal utan någon makt, jag har passerat 80, när jag och min generation försvinner tar Islam över, med hjälp av import och livmodern som Erdogan uppmanade till.

   • det talas om tippng punkt när det gäller klimatet men jag anser att det största hotet är islamiseringen av västvärlden inte klimatet vore bättre att byta focus till det stora hotet

 17. Tack för en balanserad genomgång av ”ämnet”. Särskilt i slutet framkommer en nykter analys som jag sällan finner hos andra.
  Vi ska komma ihåg att ”pedofil” är ett av vår tids starkaste skällsord och det används vitt och brett, ofta helt aningslöst.
  Vi sverigevänner protesterar när andra kallar oss ”rasister” på samma aningslösa grund, d.v.s. missbrukar ordets egentliga definition och innebörd. Men inte sällan kallas vad som helst för ”pedofili”, och försöker man att problematisera det blir man lätt påhoppad! Precis som Jordan Peterson, som blir påhoppad därför att han är mer intresserad av fakta än av åsikter.
  Mohamed Omar avstår från att försöka tillämpa vår tids normer och psykiatriska diagnoser på en person som levde för 1 400 år sedan i en helt annan kultur. Det är verkligen ett välkommet bidrag i debatten.

  • så länge det bara är ett ord så kan man väl stå ut med det, men när det går över till handling då är det vidrigt vilket händer då och då men det gäller inte bara muslimer har vi ju erfarit

 18. Trots att Muhammad hade sex med en liten flicka betyder det inte nödvändigtvis att han var pedofil. Mer troligt var han bara var en kåt gammal tupp som inte var så diskriminerande med var han stoppade den heliga staven.

   • Det är just det som är problemet med islam. Muhammed var ett mördande, våldtägande krigsherre och samtidigt den perfekta mannen som alla fromma Muhammedaner skall se upp och efterlikna. Skrämmande.

 19. För övrigt anser jag att Mohamed Omar (vars civila namn är Eddie Råbock) , ska medverka i TV:ns diskussionsprogram, då islam avhandlas.
  Tidigare har det varit så att den sortens mummel-experter som Musa har tillåtits sluddra fram sitt budskap, redogörelser som ingen vanlig sekulär svensk kunnat begripa, rent förnuftsmässigt.
  TV-publiken behöver träffa på människor som har egna erfarenheter av moské-besök, och som på samma gång har en rik intellektuell kunskapsbas som gäller islam.

 20. En fråga som säger sig självt.
  Var Hitler nazist?????
  Wallström har största respekten för islam tillsammans med ”anständiga ”82-procentarna.

 21. Jag kan bara tolka det på ett sätt. Rädslan styr hos dom styrande i Europa. Det är lite samma sak som tysktågen igenom Sverige. Istället straffar man befolkningen som kritiserar. Man hoppas dom inte begår terrordåd om vi är snälla. Då tillåter man lite lagom med våldtäkter dom förstår ju inte vår kultur. Förbannade rädsla för vad globalister ställer till med. Och deras o FNs ord får inte ifrågasättas.

 22. Det stora problemet är väl att traditionen fortsätter. Giftemål med underåriga är sjukt i dagens upplysta värld. Det är pedofili och vidrigt.
  Men islam är inte ensamma om det. Det har ju avslöjats att vissa katolska präster roar sig med småpojkar. Lika så i Afghanistans traditioner med dansande pojkar som utnyttjas sexuellt av vuxna män.
  Så problemet är inte enskilt islamistiskt. Men det är lite värre då man faktist ser profeten Muhammeds gärningar som en förebild. Det verkar inte vara haram att ligga med flickebarn. Rätta mig om jag har fel.
  För övrigt har alla de tre stora monoteistiska religionerna försökt stoppa vetenskap, utveckling och sunda värderingar genom tiderna.
  Islam har lite att jobba på.
  Jag tror inte heller att man kan döma profeten Muhammed efter dagens synsätt. Även om det är solklar pedofili. Men hans efterföljare ska inte komma och påstå att det är normalt idag. Det ska fördömas av EU och nationalstaterna. Men de är så fega att de skiter på sig inför islam. Tycker inte vi gör tillräckligt för kvinnor och flickor i mellanöstern. Traditionen med omskärlelse av könsorganen är ju fullkomligt vidrig. Likaså tvångsäkteskap.

 23. Detta är högaktuellt!
  Jag var på en middag hos en kvinna från Mellanöstern. Hon bjöd hem en väninna. Jag fattade snart varför. Väninnan ville skiljas från sin man, det drog ihop sig nu. Dottern är 14 år och pappan vill ta henne till hemlandet och gifta bort henne. Värdinnan blev bortgift, föräldrarna väljer ut en lämplig make, hon skildes för att hon vill ge sina barn en västerländsk uppväxt. Väninnan hade slöja, hon vill slänga den, det innebär skilsmässa. Hon måste få hjälp att få ensam vårdnad så hon har kontroll så dottern inte förs ut ur Sverige.
  Detta tycker jag är det stora sveket mot de kvinnor som hamnar i Sverige.
  Där jag bor i ett annat europeiskt land var en lärarinna upprörd. En elev var duktig i skolan, hon skulle gå ut nian. Emellertid hade pappan gift bort henne med en gubbe. Gubben ville inte att hon skulle gå ut nian då han såg att hon umgicks med jämnåriga pojkar så han blev svartsjuk.
  Så ser det ut, många kvinnor måste få hjälp med skilsmässa, det är kvinnorna som kommer i arbete, de vill bli ”västerländska”. Skit i männen, de sitter fast i sin medeltida tro. Då de möter Västerlandet inser de att de är losers, det sista de har är makten över kvinnorna. Därför tror jag att det paradoxala blir att kvinnorna får det värre i väst än i det gamla landet.
  Ska migranterna integreras måste det gå genom kvinnorna. Fast i svenska ögon är jag en rasist då jag hjälper till med en bra advokat…
  Internet är super, jag kan skicka över lite lämpliga texter för att de ska lära sig svenska och förstå det västerländska samhället.

  • Be din väninna att studera vad islam säger om samtycket till äktenskap. Det går inte enligt islam att tvinga någon att gifta sig med någon utan bruden ska ge sitt samtycker oavsett ålder.

   Det är dock två skillnader mellan ett barn eller ung flicka och en vuxen kvinna. Den vuxna kvinnan måste alltid ge ett verbalt samtycke medan den unga flickan inte behöver det, utan tystnad tolkas som samtycker.

   Detta borde vilken imam som helst kunna upplysa om så att det jag skriver blir korrekt. Det finns texter på internet att läsa om detta.

   Kanske bästa medicin mot tvångsgiften är att skaffa sig kunskap om islam. Använd islam mot de som tvingar sina barn att gifta sig mot deras vilja.

   • Tror du själv på att det funkar så?
    De blir förskjutna från sin familj och utslängda på gatan. De har inte en chans helt enkelt.
    Det är en sak att hänvisa till vad som står och en helt annan sak vad som sker. Flickorna är chanslösa. Då de kommer till Väst ser de en chans att komma ifrån att bli behandlade som en oren hund.
    Sveket från de som kallar sig feminister är och har varit totalt. En skam att flickor förs ut till Somalia för att omskäras. Fråga en syrra på ett sjukhus hur det ser ut för dem då de föder barn. De är helt förstörda i underlivet, många har problem med avföringen och med att hålla tätt. De får opereras för att försöka sy ihop dem efter dåligt utförda omskärningar. En del är hopsydda.

   • Jag menar att de är här nu. De har svenska pass. Många kom hit på falska pass utskrivna i Turkiet bland annat runt 2015. Att männen är körda hur som helst. Att det finns visst hopp om kvinnorna då många vill komma ifrån männens förtryck. Att kvinnorna måste gå ifrån männen för att rädda sina barn, pojkarna från radikalisering flickorna från tvångsgifte omskärelse. Att de får utbildning. De kommer kosta och det har ju 82% svenskar röstat för. Svensken är villig att betala detta…

   • Grattis!

    Du har vunnit den ocensurerade filmen om Pippi Långstrump..

    Där Pippis pappa säger:

    -Jag är n e g e r – kung på kurre-kurre-dutt-ön..

    Grattis ännu en gång..

    Och tack för att du är en av dem som vill ha tillbaka Sverige som det en gång var..

    I ett helt och fungerande skick..

    Allt gott till dig..

 24. Om den här världen ska överleva islam är det dags att skippa skitsnacket..

  Och inse att islam kommer förinta den civiliserade delen av världen och dess människor..

  Om detta problem får fortgå och fortsätter kastas runt som en het potatis..

  Ta för fan hand om islam..

  Innan den tar hand om oss..

  Vakna för helvete..!

 25. Islam, liksom andra religioner, är åsikter. Åsikter har, vad jag förstår, i sig inget rättsligt skydd. Däremot kan förespråkare av sina respektive åsikter kräva rätt att få dela sina åsikter med likasinnade och värva nya förespråkare samt ansöka om såväl rum som plats för att fritt få framföra sina åsikter.

 26. Det var en annan tid då grottfolkens män kunde ta sig en fru genom att klubba ner dem med en träpåk att släpa hem. Men också en annan tid när Muhammed levde och då det var normalt att ha sex med försvarslösa barn. Sannerligen fanns det även en tid i Tyskland då nästan hela den tyska befolkningen var nazister. Har vi lärt oss någonting om historien? Är en grottmänniska en barbarisk erövrare? En pedofil en pedofil? En nazist en nazist? En kommunist en fascist?

  • Skillnaden var att det Hitler/nazisterna gjorde inte var lagligt medan det var lagligt att gifta sig med småbarn på den tiden.

   Oavsett tycker jag det är OK att säga att han var profil.

    • Jag håller med dig. Men vad som klassats som barn har varierat över tiden. Om vi ändrar vår uppfattning så att barn blir vuxna först vid 16 års ålder kommer nog inte kalla alla som haft sex med 15åringar för profiler.

     Men som sagt jag tycker själv han var en pedofil.

 27. Pedofili innebär att man tänder på förpubertala barn. Låg Muhammed med en 9-åring för att det var hans plikt? Det tvivlar jag på. Låg han med henne enbart för att göra henne gravid? Det visste han garanterat att det inte var möjligt. Låg han med henne under hot? Det har jag aldrig hört nåt om.

  Den enda anledningen som finns kvar till varför han låg med henne, som jag kan komma på, var att tände på henne och var sugen på att k*ulla. Och att tända sexuellt på ett förpubertalt barn är själva definitionen av pedofili.

  Pedofilen Muhammed var profet. Eller är det omvänt? Hursom…

  *Fallet avklarat

  • Det,eller det faktum att bilden av profeten förändrades i politiska syften,alltså till att tjäna ”pedofiler” i religionens namn. Som ju artikeln säger,så vet man inte mycket om verkligheten här.

 28. DSM (Diagnostic manual of psychiatric disorders) definierar pedofil som ”en vuxen persons primära sexuella och känslomässiga attraktion är riktad mot prepubertala barn”. Detta har också blivit den allmännt vedertagna vetenskapliga definitionen.
  Om man nu väljer att gifta sig med och leva med en 9 årig flicka så kan vi därmed med dessa fakta som stöd utgå ifrån att Mohammed var pedofil.

 29. Ja, usch vad svenska folket har havererat i shiiitttten islamisering, de vet inte
  konsekvenserna, men snart får alla känna på dem.

 30. ”Den här domen är djupt obehaglig.”
  Det håller jag med till 100 %. Men jag skulle vilja tillägga att den är: MYCET, djupt obehaglig.
  Den mörknande framtiden är vår.
  .

 31. I Sverige hyllar vi Pride, RFSL, RFSU, och älskar att dyrka parafilier om det får oss att känna toleranta och inkluderande. Så muslimer ska inte bli kränkta när profeten kallas för pedofil. Det är coooolt.

 32. I det konservativa islam äger du som man dina kvinnor och dina slavar.
  Detta är inte ok enligt våran uppfattning men ändå bugar regeringarna i väst för saudis salafister.
  Isis förespråkar samma system men dom bekämpas av den civiliserade västvärlden.
  Är pengar det som gör att visst är ok eller inte.

  • har alltid tyckts sossar är jävligt obehagliga och nu anar jag bakgrunden till deras islamofili, nu kan de äntligen leva ut hela sin perversitet, de kan bara hänvisa till sitt föredöme, pedofeten. Kritik är ju förbjuden, det har makten och medierna på sin sida så vad skulle kunna hända dem?

  • Pedofili är en läggning som är tillåten, att utöva sin läggning är däremot förbjudet och skall så vara även i fortsättningen – jag anser att svensk lag skall gälla finns ingen anledning att ändra på det. För att fundera i ett närliggande ämne — homofili var ju förbjuden till ganska nyligen de bögar jag minns i min ungdom gömde sig i skuggorna vid Björns trädgård nu stoltserar de öppet och förekommer i TV shower och dylika program. Mänsklighetens minne är otroligt kort i visa fall- är det rationellt att överhuvud taget minnas dessa religiösa figurer ?nej fram för buddistisk filosofi

  • Jag kommer ihåg, när en SD-are använde ordet ”babbelover” för sådana, som stryker ”invandrare” medhårs vad de än gör och kräver.
   Krångligare än så är det nog inte.

  • Nej , de är helt enkelt upptagna av sin egen j-la godhet ! Islam av den moderna sekulariserade sorten har jag ingenting emot, är fö agnostiker och möjligen buddist , dvs sök Gud inom dig själv, men det betyder inte att man inte får ha någon självbevarelsedrift. Att tro blint enligt 600-talets normer är bara att underordna sig makten i Kalifatet , men det fattar inte tokvänstern, de tror att de är progressiva, lol!

 33. Det går tydligen att kalla Jesus för homofil utan att det blir något av det, men att säga något oförmånligt om Muhammed, det kan man inte göra.
  De vill förtrycka och förslava oss, och överheten springer deras ärenden.

 34. Inte ens i 600-talets Arabien var barnäktenskap med barn som inte kommit in i puberteten vanliga.
  Vanligaste åldern för att gifta bort unga kvinnor, i de flesta kulturer, är femton eller sexton år. Detta av den enkla anledningen att flickor under denna ålder sällan klarar av att föda barn och om de skulle göra det är risken stor att de aldrig mer kan få barn. T.o.m. araberna visste detta.

  Nej, anledningen till varför Muhammed är pedofil är för att han faktiskt var det. Det är till och med så att han var så sexuellt förtjust i barn att det är en muslims, och kvinnor som tillhör muslimer, plikt att raka bort allt hår runt sitt kön så att det ser ut som en liten pojkes, eller flickas. Detta kallas fittra, och är ett av fem saker som en muslim måste göra.

  • Faktum är att även Indien har haft en lång historia av kulturellt accepterade barnäktenskap med flickor betydligt yngre än 15-16.

   • Visst är det så, men i Sverige så gäller svensk lag alla.
    Eller så gäller det ingen. det vi ser nu är selektiva lagtolkningar.
    Det leder i längden till problem.
    Mvh orwell.

 35. När man åsidosätter gällande lagar för att inte stöta sig med en viss religion. Då har det spårat ut på allvar.
  Kanske så borde dom natur-religioner som idkade tidelag hävda sin självklara rätt då med?
  Helt jävla rubbat är min personliga åsikt. Följ lagarna och låt bli att oroa sig för kränkta grupper!

 36. Det betyder alltså att muslimer har inga problem med att vara pedofiler om erbjudandet kommer!?.
  Min uppfattning blir att alla manliga muslimer är potentsiella pedofiler..
  Vilka avskum isåfall..

 37. Islamofobi råder över nästan hela Europa. Det är sjukt hur rädda folk är att säga vad man tycker om islam och vad det står för i räddsla att bli kallad rasist eller att man kränker någon. Tänk att den rötan har tagit sig in i rättsväsendet, företag m.m Jag skulle nog i första hand skylla på feminister kvinnliga ledare inom alla högt uppsatta positioner som vill kuva männen till lydnad.
  Jag säger bara det. Hoppa och skit så får ni randiga ben. Hoppas ni får var ni ber om.
  Gå på känslor istället för sunt förnuft så får man ta skiten.

 38. Europa Domstolen För Mänskliga Rättigheter fattar inte juridiska beslut, utan politiska sådana när det gäller Islam! Därmed saknar alla dessa domare moral!

 39. ”Europadomstolens agerande är en skandal. Yttrandefriheten får inte underordnas sharia.”

  Ja, precis så är det. Att utan historiskt stöd porträttera Jesus i olika homosexuella sammanhang, det är konst. Att ifrågasätta vad Mohammed gjorde enligt historiska källor, det är förtal. Kafka skulle känt sig hemma.

 40. Tack igen, Omar. Jag undviker också ordet pedofil av samma anledning som du, men vi måste få ha yttrandefrihet i Europa. Vikingarna brände unga flickor när viktiga personer dog och det nämns inte. Mord, inte äktenskap. En religionsvetare sade mig att muslimerna inte hedrar sharia så mycket som de påstår. De slirar ibland på sanningen, men Gud är ju allförlåtande, enligt Koranen. Så tror vissa kristna också att det är, eftersom de glömmer att lyda.

  Fick Profeten en uppenbarelse om den lilla flickan? Då kan det ha handlat om hans efterträdare. Jag minns inte säkert, men jag tror att Ali, en viktig person i islam, hade med flickan att göra. Han dog med en kniv i ryggen under maktkampen efter profetens död. Abu Bakr, flickans fader, var en nyckelperson.

  Vi vet så lite om islam och nu står religionen vid dörren. Vi måste studera den, men det gäller att inte ramla i diket. Tänk innan ni dömer. Hur många år tar det att förstå kristendomen eller islam på djupet? Hur många orkar?

  Hadith skrevs efter bara några år. Våra evangelier och apostlabrev skrevs mycket senare efter Herrens offer på Golgata, men de är konsekventa och vi har många tidiga fragment.

 41. Det finns inte ett enda bevis på att muhammed överhuvudtaget har existerat! Det är ren och skär lögn som muslimerna tror på! Och det roliga är att ingen ifrågasätter det utan med våld under 1400 år har man satt skräck i mäniskor att tro på en påhittad nisse! Jag vet att många muslimer är här och läser vad som skrivs kan inte en av er säga och visa upp bevis på att jag har fel utan att ljuga och hitta på?!

  • Att Muhammed existerat råder det viss diskussion om bland vissa figurer som t ex Robert Spencer. Seriösa historiker har dock inga problem att acceptera påståenden om Muhammeds existens som fakta.

   Något som inte ifrågasätts i någon betydande utsträckning är om ”Jesus II” var samme Jesus som enligt uppgift ska ha dött på korset.

    • Solid fakta = ??

     Jesus kom med eftersom han är en religiös gestalt vars existens (historikerna är av uppfattningen att det mest troligt fanns en person som hette Jesus vid den tiden och på den platsen han sägs ha existerat) och livsverk definitivt kan ifrågasättas.

     Till skillnad från Muhammeds existens, som är ett historiskt faktum. Men det gör inte islam sann.

 42. I dag kämpar vänstermän i domstolarna här, i islamiseringens intressen, t.ex. Kammarrätten i Jönköping dom 1904-18 Alibabbas, som inte närvarade vid giftermålet med ”sin brud” påminner det om Mohammeds giftermål eller Kronofogde auktion av lösöre via internet? Mannen och kvinnan ingick äktenskap under 2016 vid en ceremoni i Afghanistan och endast via ombud. Skatteverket nekade registrering av vigseln eftersom paret inte hade varit personligen närvarande.

  Med anledning av det hölls året därpå i New Delhi en ny vigselceremoni där båda var personligen närvarande tillsammans med en imam och vittnen.

  Skatteverket nekade registrering av vigseln eftersom mannen inte har lämnat in någon slutgiltig dom om skilsmässa som visar att äktenskapet som ingicks 2016 har upplösts.

  Kammarrätten anför att mannen är registrerad som ogift i folkbokföringen och det kan inte krävas att han ska visa upp en skilsmässodom för att han till följd av vigseln 2017 ska kunna registreras som gift.

 43. Om islamisterna hade krävt att kvinnan skulle ”hoppa från en balkong” hade väl Europadomstolens så kallade domare fixat en balkong.

 44. Europadomstolens uttalande orsakar rättfärdigad ilska hos pedofilhatare.
  Undrar vad man skulle hitta på hårddiskarna hos dessa jurister?

 45. Muhammed var en pedofil! En representant för en medeltidsideologi som bör motarbetas med alla tillgängliga medel. Ett hot mot världsfreden & alla människors existens.

 46. Pedofileri är perverst och straffbart att utnyttja barn sexuelt. Och se mellan fingrarna för att ursäkta att det är religiöst tillåtet . Borde vara lagens strängaste straff !!! Men dom vänsterliberala domstolarna ser och bedömer det annorlunda tydligen .

 47. Jag skulle inte säga att han var en pedofil, alltså som sexuell läggning. Hans första fru, Khadija, var 21 år äldre. Det råder dock ingen tvekan om att han var kapabel till, och ägnade sig åt, pedofila handlingar om man ska tro haditherna. Det ryktas dock att dåtidens lärda (800-talet) valde att skriva ner åldern rejält för att undvika dåtida rykten om att hon var 21 och hade varit ”med förut”.

 48. Europadomstolens dom visar väl klart och tydligt att vi är islamiserade redan, det är bara illusionen av yttrandefrihet och demokrati som hålls levande.

 49. En ”man” som blir sexuellt upphetsad av en 9-årig flicka lider enligt min mening av en allvarlig psykisk störning. Det handlar ju om ett barn som är långt ifrån könsmoget! Vidrigt och perverst är bara förnamnet.

 50. Mohammed var med dagens definition pedofil, men då det var fullt acceptabelt att våldta småflickor på hans tid kan han ändå inte anses vara det per den tidens definition. Varje följare idag däremot som accepterar påsättning av barn ÄR pedofil och kommer så att förbli oavsett vad vänstervridna idioter i Strasbourg än säger.

  Slutsats, varenda rättrogen musse som anser att det är godtagbart att ha sex med småflickor för att Mohammed gjorde det är pedofiler och borde straffas därefter.

  • Ja och nej.

   Först måste man klargöra vad som sägs om Muhammed när det gäller Aisha. Det är att han gifte sig med henne när hon var sex år och fullbordade äktenskapet genom att sätta på henne när hon var nio år.
   Detta innebär att det är helt ok för en muslim att gifta sig med en flicka när hon är sex år och sätta på henne för det gjorde deras profet.

   MEN detta säger absolut ingenting om när en muslim får ha sex med sina slavar. Då en slav är egendom så kan en muslim utan problem sätta på en bebis som han äger – för tillfället eller permanent – definitionen är ”som din högra hand äger” med andra ord har kontroll över vilket även kan gälla bortförda eller kidnappade flickor.

   Det är det luriga när man diskuterar Muhammed. Han hade många slavar och många fruar. Diskussionen när det gäller Aisha gäller främst äktenskap, inte sex.

  • Pedofili definieras som en sexuell preferens. Man kan alltså vara pedofil och samtidigt tycka att sex med barn är oacceptabelt. Man kan också tycka att det är acceptabelt, utan att vara pedofil.

   I vår kultur är det nog mycket ovanligt med sådana övergrepp av andra skäl än pedofili. Ovanligare än i kulturer där det är mer accepterat.

   Egentligen är frågan om pedofili inte viktig utan istället seden och handlingen i sig. Man kan fördöma det utan att spekulera om sexuell läggning.

 51. Är väl lite därför EU, FN och samtliga ledare för länder i Europa (många i Mp och V tex), lobbar så hårt för islamiseringen, och skyddar den till varje pris, min teori är att de är pedofilier hela höga och de vet att detta är en stor del som är accepterad inom islam. Det finns förmodligen stora pedofilnätverk med världens ledare för både EU och FN, därför de går in så hårt för lagar och regler om ”amnesti för barn”…

 52. Strax innan IS slog till på allvar i Irak funderade den Irakiska regeringsförsamlingen på att återinföra denna seden, det sågs inte alls som något kontroversiellt.

 53. You always see the usual debate about the age of Aisha … but if you look at the further evidence in the muslim Hadith which reveal the words and deeds of the more than 50 year old prophet, then he was sexually attracted to the little boy Hasan …

  ’Where is the little one? Call the little one to me.’ Hasan came running and jumped into his lap. Then he put his hand in his beard. Then the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, opened his mouth and put his tongue in his mouth. Then he said, O Allah, I love him, so love him and the one who loves him!'”

  https://sunnah.com/urn/2211390

 54. Mohamed -Var det inte värre än så?
  ”Fullbordades inte äktenskapet under hennes nionde levnadsår”
  Alltså mellan 8-9-års ålder?
  Vill minnas att det står så i hennes egen skrift

 55. Ja, Mohamed var pedofil och analfabet en riktigt ”god” …förebild för den dynga Löfven & company har importerat in till vårt land..

 56. Islam tillåter naturligtvis INTE pedofili

  Islam tillåter naturligtvis INTE pedofili, inte heller sex utanför äktenskap och inte sex med samma kön.

  Detta må kännas ’konstigt’ för det moderna människan, men Allah (Gud) har förvisso nedsänt en klar vägledning för alla människor och alla tider. (De som inte följer denna vägledning får skylla sig själv.)

  Ang. Ayeshas ålder:

  1.0 Även om Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) gifte sig med en 6 – 9åring flicka betyder det inte att vi ska göra det idag, därför att:

  1.1 Muslimer som alla andra ska respektera landets lagar, landet i vilket de lever, så länge dem inte hindras i sin gudsdyrkan.

  1.2 Islam har oföränderliga fundament (t ex tidebön, allmosan) och även sådana regler som anpassas efter tiden, kulturen och geografin. Ett exempel: Jämnför moskéer i Asien, Arabien, Afrika eller Europa: arkitekturen anpassas.

  1.3 I den förmoderna tiden (dvs före den franska revolutionen 1789) gifte man bort flickorna när de fick sin mens. De var då alltså unga kvinnor. Idag gifter sig många när de är 35 – 45år, andra tider, andra liv.

  Exempel:

  Sveriges första kvinnliga drottning var drottning Margareta Valdemarsdotter (1353-1412) som förlovades med Håkan Magnusson vid 5 års ålder och gifte sig med honom när hon var 10 år. Och prinsessan Ingeborg var 10 då hon gifte sig med den danska barnkungen Erik Menved 1296. osv ( https://motargument.se/2018/12/09/myt-var-muhammed-pedofil/ )

  2.0 Pedofilianklagelserna

  2.1 Pedofilianklagelserna mot vår Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) började först rund 1900. Varför inte alla århundraden tidigare, när man från Väst ändå kritiserasde vår älskade Profet? Tänk efter!

  3.0 Laglydlighet

  3.1 Det ska nämnas angående respekt för landets lagar, så gäller det svenskar som invandrare, oavsedd hur länge de har varit här. Äckligheter, förtal, korruption och kriminalitet ska straffas – redan i detta liv!

  4.0 Slutsats

  4.1 Det naturligtvis svårt för somliga, som tror sig hittat en utväg ur sina besvär och sin nöd här i livet, att låta bl att hitta fel hos muslimer (som inte är felfria), hos profeten (fvmh) och hos värdsreligionen Islam. Men det är inte så enkelt, det är tom helt fel. Det är dags att sopa framför sin egen dörr: vad kan du göra för att förbättra läget? Tänk efter! Tänk positivt!

  4.2 Islamhatet kommer splittra samhället än mer, det kommer utnyttjas av de arroganta och giriga makterna at slå ned på alla grupper och samhällsklasser. Det här är bara början, fascister av olika kolör är glada.

  Men medan Muslimerna är skyddad av sin tro och sin Herre (Gud), kommer de som brinner i sin hat få fler problem, inte minst den Dagen som Räkningen görs (Domedagen), som kommer snart, om man tror eller inte!

  4.3 Alla i samhället ( t ex Sverige) har ett samhällsansvar, att söka efter lösningar utan att se ned på / hata sin nästa, istället att samtala med och hjälpa varann. När har du senast haft ett djupare samtal med en Muslim? Tänk efter! Tänk positivt!

  https://wp.me/poW26-er
  .-.

LÄMNA ETT SVAR