Fynden har gjorts i en svensk studie från Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet.

I den hittills opublicerade studien har man analyserat antikroppsvar efter två doser av Pfizers vaccin hos 539 personer varav 449 med nedsatt immunförsvar. Av dem med nedsatt immunförsvar saknade 28 procent antikroppssvar 35 dagar efter sin andra dos vaccin.

– Regeringen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten nyligen meddelat att restriktioner tas bort den 29 september och sagt att vaccinerade i princip kan leva som vanligt. Men enligt vår studie är det fortfarande osäkert om de med kraftigt nedsatt immunförsvar kan leva som vanligt, säger Soo Aleman, överläkare och docent på Karolinska Universitetssjukhuset, till statstelevisionen.

LÄS ÄVEN: Regeringen lägger 40 miljoner på att söka upp ovaccinerade – ”Alla ska vaccineras”

I studien har man delat upp deltagarna i fem olika grupper – HIV-patienter, patienter med medfödd immundefekt, patienter som gjort organtransplantation, patienter som gjort stamcellstransplantation och patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Lägst antikroppssvar hade organtransplanterade där 57 procent saknade antikroppssvar, näst sämst patienter med kronisk lymfatisk leukemi där 37 procent saknade antikroppsvar efter vaccinering. Bland hiv-infekterade patienter saknade dock bara tre procent antikroppssvar.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Barn ska vaccineras i skolan

I Sverige uppskattas antalet med kraftigt nedsatt immunförsvar till 40 000 personer.

Vaccinerade avlidna

På ett äldreboende i Kalix har åtta personer avlidit efter att ha smittats med covid-19. Sju av dessa var fullvaccinerade.