skola-klass

Foto t h: Faksimil Facebook

Inrikes

Varannan lärare utsatt för våld – kallas ’hora’ och ’idiot’

Publicerad 10/19/2021
Annons

På tisdagen släppte Lärarförbundet rapporten Håll käften kärring. I denna framgår att hot och våld är ett vanligt inslag i fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-6. Det är heller inte heller ovanligt att vårdnadshavare beter sig illa.

Utöver att varannan lärare har utsatts för fysiskt våld av elever, sju av tio i situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt, har även var fjärde lärare varit med om att vårdnadshavare sagt kränkande eller nedvärderande saker.

LÄS ÄVEN: Våld och hot i skolan – situationen värre än statistiken visar

På grund av den utsatta situationen har var femte lärare funderat på att lämna yrket helt. Vid sidan om fysiska skador förekommer även sömnsvårigheter, oro och ångest.

Lärarförbundet framhåller att hot och våld förekommer i alla typer av skolor och det inte är ”bara ett problem i skolor i utsatta områden, eller i skolor där elevsammansättningen ser ut på ett visst sätt”.

Tre punkter

För att stävja den negativa utvecklingen vill Lärarförbundet se att staten tar över huvudansvaret för skolans finansiering, se till så att elever i behov av stöd får det och att Fritidshemsutredningens förslag genomförs med bland annat fler legitimerade lärare, mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler.

LÄS ÄVEN: Lärare vågar inte ingripa mot störande och våldsamma elever – kräver lagändring

I rapporten När tryggheten brister som kom tidigare i år fokuserade man på lärares utsatthet för hot och våld inom årskurser 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den visade att nästan hälften av högstadielärarna och mer än var femte gymnasielärare har utsatts för en hotfull situation av en elev under de senaste två åren. 

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons