rolf-klimatangest
Opinion

Varför aldrig några positiva klimatnyheter?

Publicerad 8/15/2019
Annons

➤ KRÖNIKA  Vi dränks i larmrapporter om klimatet. Domedagen kommer allt närmare för varje nyhetssändning. Nästan allt negativt skylls på klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläpp. Man skiljer inte på klimathot och miljöhot. Knappast ens längre mellan klimat och väder. Ju mer information man söker, desto mer förvirrad blir man. Allt beträffande klimathotet tycks kunna ”bevisas” eller ”motbevisas”.

Men hur påverkar denna massiva klimatångest människors livskvalitet i stort? Vi lär inte bli lyckligare, mer förhoppningsfulla, mer kreativa eller mer ödmjuka inför de oanade naturliga krafter som styr planetens utveckling bortom all mänsklig påverkan. Hur påverkar den ständiga påminnelsen om jordens påstått snara undergång dagens unga – de som rimligen blir de som får uppleva planetens förutspådda kollaps? De unga som den nya Messias, Greta Thunberg, gjort sig till talesperson för genom att sprida den nya masspsykosen klimatångest som en farsot.

Enligt färsk undersökning anser nu 89% av ungdomar (16-29) i Storbritannien att livet är meningslöst! Utskrivningen av antidepressiva läkemedel till unga slår alla rekord i Sverige. Är kanske klimatlarmens ångestskapande hälsoeffekter värre för mänskligheten än ett varmare klimat? Hoppet sägs vara det sista som överger människan – är det där vi hamnat nu?

Vi kanske ska vara tacksamma för att det blivit några grader varmare. Mellan 1645 och 1750 genomlevde mänskligheten det som kallats den lilla istiden. Bistert kalla vintrar och ständiga missväxtår med svält och sjukdomsepidemier. Den lilla istiden orsakades av att solens aktivitet var låg. Den varierar med regelbundna intervaller, vilka med dagens forskning kan bestämmas med stor säkerhet. Nu konstaterar solforskarna att vi är på väg in i en period med lägsta solaktivitet. Vilket kan leda till början av en ny liten istid inom 15 år.

Atmosfären består till 0,03 % av koldioxid. Halten har ökat under de senaste 100 åren. Oavsett om detta beror på mänsklig aktivitet (3%?) eller naturligt utsläpp från främst haven (97%?), har detta bidragit till viss uppvärmning och ökad växtlighet och en enorm ökning av skördarna, vilket förbättrat chanserna att föda världens snabbt ökande befolkning.

Erfarenheter från ökad koldioxidhalt i växthus visar att avkastningen från odling ökas med 40%. Sveriges yta består till 70% av skog. Den växer nu dubbelt så fort som för 100 år sedan! Eftersom en stor del av koldioxiden tas upp av växtligheten via fotosyntesen innebär det att ökande koldioxidutsläpp till stor del tas om hand av naturen själv.

Öknarna krymper av samma anledning. Med ökad koldioxidhalt blir växterna dessutom mindre vattenberoende. För första gången sedan 1949 krymper Kinas öknar nu med ca 1 500 kvadratkilometer per år. Av Kinas markyta betecknas en fjärdedel som öken.

Ständigt hör vi att orkaner, jordskred och andra naturfenomen orsakade av klimatförändringar blir allt fler. Men vetenskapliga fakta visar att de glädjande nog istället minskat de senaste hundra åren. En positiv information som vi aldrig får ta del av eller som drunknar i det klimatalarmistiska larmet.

Med några års mellanrum har det påståtts att Maldiverna inom kort kommer att försvinna i havet. Likaså andra områden i Stilla Havet, Indiska Oceanen, Kina, Thailand, Egypten, Holland, Florida, Kalifornien etc. Sådana påståenden görs även om Sverige, där fakta är att vi tvärtom har landhöjning.

Polarisarna smälter och haven kommer att stiga tiotals meter hävdar förståsigpåarna tvärsäkert. Men inget sådant har hänt. Någon allvarlig höjning av havsnivån har inte kunnat observeras någonstans. Är inte det en fantastiskt god nyhet för alla dem som lider samvetets alla kvav för att de flyger, äter kött och tankar diesel i sin gamla bil och därmed känner sig medskyldiga till att dränka till exempel Maldivernas befolkning?

De kanske inte är så usla människor som de tvingats tro att de är. De skulle kanske må bra av att få lite positiva klimatnyheter som motvikt till den ökande floden av undergångsprofetior som nu tar död på framtidshopp och livsglädje. Som nu t.o.m. får människor att av avstå från att sätta barn till liv i denna förment dödsdömda värld.

Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1225”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons