Haven håller i ökande takt på att förvandlas till en soptipp för plastavfall, något som kan få allvarliga konsekvenser inte bara för det vattenlevande livet utan även för människan. En maskin som ska kunna samla in plastavfall i haven håller nu på att utvecklas och byggas.

Bakom projektet står den unge holländske forskaren Boyan Slat och det icke vinstdrivande företag, The Ocean Cleanup, som han startat. Idén till maskinen kläckte Slat när han redan som 16-åring arbetade som rymdforskare. Idag är han 23 år och nu är idén på väg att förverkligas.

Konkret består konstruktionen av en mängd rör som kopplas ihop och som i havet kommer att röra sig på ett ormliknande sätt och fånga in plastföremål. Maskinen är fylld med luft och flyter ovanpå vattenytan.

Fisk kan undkomma att fångas in genom att simma under apparatens silar. Fartyg ska regelbundet åka ut till maskinen och tömma den på uppsamlad plast.

Maskinen har finansierats dels genom en crowdfunding-kampanj och dels genom pengar från investerare. totalt rör det sig om motsvarande cirka en kvarts miljard kronor. The Ocean Cleanup har idag runt 65 anställda.

Plastavfall finns överallt i haven men värst är det i det område i Stilla havet mellan Hawaii och Kalifornien på cirka 1,5 miljoner kvadratkilometer (en yta mer än dubbelt så stor som Frankrike) som fått öknamnet Great Pacific Garbage Patch. Det är där den maskin som nu är under konstruktion är tänkt att tas i drift.

Projektet är redan lång framskridet och redan i sommar ska den nya uppfinningen ta sig an de uppskattningsvis närmare två miljarder plastföremål som finns i det stora skräpområdet. Man hoppas på att maskinen under en femårsperiod ska kunna få bort åtminstone hälften – cirka 40 000 ton – av det plastavfall som ansamlats här.

Mycket av plastavfallet består av nät, rep och annan utrustning som antingen dumpats eller förlorats av fiskare. Sådan ”ghost gear” kostar varje år runt 100 000 valar, delfiner och sälar livet när de trasslar in sig och fastnar de kringdrivande föremålen. Mindre partiklar misstas för föda av sjöfåglar som i stora mängder påträffas ihjälsvultna med magsäcken full av plast.

US-baserade organisationen Plastic Oceans Foundation uppskattar att runt 8 miljoner ton plastavfall varje år dumpas i haven. Trots omfattande satsningar på återvinning av plast hamnar enligt uppgift närmare 90 procent av all plast utanför dessa system och slutar som avfall, inte sällan i haven. Dessa material bryts ned mycket långsamt av naturen, ofta rör det sig om hundratals år.

Den holländske före detta rymdingenjören och hans företag The Ocean Cleanup, har föresatt sig att lösa ett problem som de flesta har ansett olösligt.

– Problemet med plastavfall har alltid beskrivits som något som inte går att lösa. Den allmänna meningen har varit ”OK, vi kan inte rensa upp – det bästa vi kan göra är att inte förvärra situationen”. För mig är det ett väldigt deprimerande besked, berättar Slat.

– Vad jag verkligen hoppas är att upprensningen av haven under detta århundrade kan bli en symbol för att använda teknik för att göra saker och ting bättre. Vi människor skapade det här problemet, så jag anser att det också är vårt ansvar att lösa det.