Medan den svenska regeringen lägger ned kärnkraftverk som hade haft många år kvar, är läget ute i världen annorlunda där man på många håll i stället satsar på att bygga ny kärnkraft. Till 2050 spås upp till 1 000 nya minikärnkraftverk finnas i världen.

I kölvattnet av nedläggningen av Ringhals 1 och den hotande elbristen under vintern samt rusande priser har elektricitetens framtid i Sverige debatterats livligt under de senaste månaderna, i synnerhet då de så kallade gröna satsningarna inför framtiden och visionen om att fordonsflottan enbart ska bestå av elbilar kommer att sluka enorma mängder el.

LÄS ÄVEN: Sverige hånas av Forbes: ”Ger efter för dumhet”

I dag ser många kärnkraften som den enda lösningen på framtidens energibehov och den så kallade klimatkrisen.

I Tyskland har man liksom i Sverige beslutat att stänga ned kärnkraften, något kärnfysikern och energikonsulten Staffan Qvist tror kan bli ödesdigert.

– Tysklands beslut att stänga reaktorerna var ett förfärligt misstag. Ett av de värsta tänkbara besluten för miljön och klimatet som någonsin fattats, säger han till Der Spiegel.

I stället tror Qvist på de små hypermoderna reaktorer som nu utvecklas på många håll i världen.

Minikärnkraftverk

I ett 70-tal projekt runtom i världen satsar man nu på så kallade Small Modular Reactors, SMR – bland annat i USA, Storbritannien och Ryssland.

Dessa genererar bara en bråkdel av de traditionella kärnkraftverkens kapacitet men är enligt förespråkarna både säkrare och billigare att tillverka. De består av redan säkerhetsgodkända moduler som snabbt sätts ihop efter behov medan fullskaliga kärnkraftverk kan kosta åtskilliga miljarder och kan ta ett decennium att färdigställa.

Enligt World Nuclear Association byggs just nu 50 reaktorer i 16 olika länder och ytterligare 100 är beställda eller planerade. I många tillväxtländer ersätter dessa kolkraft.

LÄS ÄVEN: Polen klimatväxlar – byter kolkraft mot kärnkraft

I USA förespråkar Bill Gates den fjärde generationen av reaktorer som ska stå till förfogande om fyra–sex år. Gates Företag Terrapower fick nyligen i uppdrag av amerikanska energidepartementet att tillsammans med japanska GE Hitachi Nuclear Energy ta fram en ny natriumkyld reaktormodell med ett integrerat system för energilagring i så kallat smält saltlager.

Målsättningen är att fram till 2050 kunna bygga hundratals sådana reaktorer som ett komplement till förnybar energi.

I Storbritannien är det Rolls-Royce som med flera industripartners och med stöd av regeringen planerar bygga 16 minikärnkraftverk. Den första ska vara i drift till 2030 och till 2050, då både EU och USA ska vara klimatneutrala, spås uppåt tusen minikärnkraftverk finnas i världen.