➤ BOSTADSMARKNADEN Enligt en ny rapport riskerar Sverige en fastighetskrasch då det byggs för många bostäder som nyanlända – vilka står för i stort sett hela folkökningen fram till 2025 – inte har råd att köpa.

I rapporten Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan från tankesmedjan Intelligence Watch menar man att behovet av bostäder, som ökat kraftigt i kölvattnet av den rekordhöga invandringen, har felaktigt likställts med efterfrågan och överskattats.

Aldrig har det byggts så många dyra lägenheter i förhållande till hur köpsvag efterfrågan är, vilket i sin tur beror på att i stort sett hela folkökningen fram till 2025 består av migranter och anhöriga från utomeuropeiska länder och de barn de föder.

Denna grupp står generellt långt från arbetsmarknaden och har en svag ekonomisk ställning.

Antalet lägenheter som beräknas stå färdiga nästa år ligger nära toppåren 1975 och 1991. Men gruppen nyanlända kommer inte att efterfråga 600 000 bostäder fram till 2025 enligt en analys från Boverket, utan kanske hälften.

Situationen riskerar att leda till ett överskott och prisfall på fastighetsmarknaden.