Vi är försvarslösa mot islam

➤ KRÖNIKA Sverige övertas smygande av islamska krafter. Även om vi påstås vara världens mest sekulariserade land sitter vår kristna kultur sedan många hundra år ännu djupt i folksjälen. Det bekräftas av att en stor majoritet av svenskarna fortsatt är medlemmar i svenska kyrkan. Sakta tycks allt fler bli medvetna om att vi med vår välvillighet naivt lämnat landet öppet för krafter med mål att förinta den svenska kulturen.

Vi vänder kollektivt andra kinden till när ondskan drabbar oss. Vi tar parti för den svage och strävar efter barmhärtighet mot syndaren. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade – trots att vi vet att islam istället betraktar oss som otrogna och mindre värda undermänniskor och har som mål att utrota demokratin. Kristendomens historia är förvisso inte klanderfri, men den tjänade i tusen år som stridbart värn mot islam så att vi kunde bygga ett framgångsrikt, tryggt samhälle, grundat på demokrati och kristen kultur.

I Sverige har nu kristendomen ersatts av socialismens ytligt sett snarlika budskap om allas lika värde. Skillnaden mellan kristendomens mål och vänsterns är dock fundamental. Den frihet som båda säger sig eftersträva är liknande – men vägen dit skiljer sig radikalt. Den politiska vänstern uppstod under den franska revolutionen. Målet var att störta överheten och frånta kyrkan all politisk makt. Kampen mot det kristna budskapet manifesterades genom att de upproriska i protest satte sig på vänstra sidan i parlamentet. Detta eftersom Bibeln säger att Jesus och de goda krafterna sitter på Guds högra sida.

Vänstern uppstod alltså som en direkt kamp mot det kristna budskapet. I Sovjet och på andra håll förbjöd man kyrkan och gick brutalt fram mot präster och troende och avsatte och mördade tsaren. Men försöken att med våld införa socialismens frihet slutade som bekant med diktatur och sedan den socialistiska stormaktens fall. Att ersätta tron på högre makter och nedärvd moral med lydnad till politiska diktatorer visade sig omöjligt.

I Sverige har upproret och avkristningen däremot tagit en försiktigare väg – även om socialdemokraterna fortsatt har som mål att avsätta kungen. Här har man istället sett till att kyrkan går vänsterpolitikens ärenden. Genom att som kameleonten skickligt färgsätta socialismen i kyrkans färger har man lyckats göra Sverige till det mest sekulariserade landet i världen. Vem behöver en Gud när vi har Stefan Löfven?

Därmed är Sverige också det mest sårbara landet för islams attacker. I synnerhet som man numera ser islam som allierad i kampen mot den svenska kristna kulturen och i striden för ett socialistiskt styrt Sverige. Detta eftersom 98 % av muslimerna i Sverige röstar på vänstern. När t.o.m. den kristna värdegrundens högsta försvarare, ärkebiskopen, känner mer gemenskap med troende muslimer än med sekulariserade svenskar är vi riktigt illa ute. Våra politiska ledare erkänner inte längre ens existensen av en svensk kultur värd att tala om. Hur ska den då kunna försvaras och överleva.

Som följd av socialismens till kristen tro utklädda godhetsreligion – ”den gemensamma värdegrunden” – har vi tvingats acceptera och i många fall fanatiskt understödja en fullständigt okontrollerad invandring som sakta gröper ur samhället ekonomiskt, kulturellt och demografiskt. Det finns inte ett enda samhällsområde som nu inte är i akut kris beroende på denna totala underkastelse till den falska, socialistiska surrogatreligionen.

Hur ska det gå för vänstern när muslimerna startar eget parti i Sverige och tar över makten – och hur ska det gå för alla oss andra utanför åsiktskorridoren och som beskylls för att vara rasister och islamofober? I år är förföljelsen av kristna runt om i världen värre än någonsin. 245 miljoner kristna är utsatta och deras kyrkor bränns ner. ”Äntligen” som en störd, politiskt korrekt Expressenkrönikör skrev när Notre Dame som ett förebud om civilisationens undergång stod i lågor. Tycker han detsamma om angreppen mot tre kyrkor i Sri Lanka där 300 människor dödades?

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.