Det blir ingen vindkraftspark vid Tribbhult söder om Västervik. Det beslutade mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i fredags. Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige – välkomnar beskedet.
– Vi tycker det är bra, säger Birdlifes fågelskyddsansvarige Daniel Bengtsson om domen.

34 stycken 220 meter höga vindturbiner utspridda i den småländska skogen söder om Västervik. Det är vad norska Statkraft hoppas få bygga när de skickar in sin ansökan till Länsstyrelsen i december 2014.

En majoritet av politikerna i Västerviks kommun ger tumme upp till projektet, även om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna försöker sätta sig på tvären och stoppa det.

Nio år lång kamp

Sedan dess har ärendet behandlats i flera olika instanser och även varit uppe i domstol ett flertal gånger. Det är främst Sveriges Ornitologiska förening, även känd som Birdlife Sverige, som drivit processen mot den norska energijätten.

Efter nästan nio år är kampen över. Denna gång förlorade Goliat.

LÄS ÄVEN: Vindkraftspark i Västervik stoppas av överdomstol

– Jag ägnar ganska mycket tid åt vindkraft och åt den typen av processer. Jag tycker inte alltid att det är jätteroligt, men en del av min arbetstid går till det, berättar Daniel Bengtsson på Birdlife Sverige för Samnytt.

Han är fågelskyddsansvarig på Birdlife och är därför väl insatt i många av de olika vindkraftsprojekt som pågår i Sverige.

– Vi är inblandade i ganska många rättsprocesser när det gäller vindkraft. De har en tendens att hamna på platser där de inte är så nära människor, vilket brukar överensstämma med att det finns höga fågelvärden, förklarar han.

– Ett typexempel är kungsörnar som brukar finnas på de bergstoppar där det blåser som mest. Därför vill man ofta gärna bygga vindkraftverk där örnarna bor. Och därför är det ganska vanligt att vi överklagar vindkraftverk på den grunden.

Inte lämpligt

Sveriges ornitologer kan dra en lättnadens suck efter fredagens dom.

– Vi tycker det är bra att de här verken inte byggs, säger Daniel Bengtsson.

– Det här är inte ett lämpligt ställe att bygga en vindkraftspark på eftersom det, som vi ser det, finns väldigt höga ornitologiska värden här som inte ens är utredda i vissa avseenden.

Under rättsprocessen har det även påpekats att fladdermöss och lodjur rör sig i skogarna runt Tribbhult. Arter som ofta är beroende av orörd natur.

– Finns det andra typer av djur, växter och svampar som indikerar att det finns höga naturvärden, så påverkar det helhetsbilden, men vi som expertorganisation ägnar oss strikt åt fåglar, påpekar Bengtsson.

Oklart hur domstolen värderat fågelskydd

Överdomstolen tar emellertid aldrig upp Birdlifes ornitologiska yrkanden i sin dom. Det är därför okänt hur domstolen hade värderat föreningens invändningar.

– Det helt avgörande kriteriet för mark- och miljööverdomstolen är att kommunen dragit tillbaka sitt godkännande. Den juridiska delen har jag, och vi, ingen kommentar till. Det rör inte oss, vi jobbar med fågelskydd, och hur det kommunala vetot fungerar blandar inte vi oss i, säger han.

– Vi hade gärna sett att mark- och miljööverdomstolen slagit fast våra yrkanden; att här finns höga ornitologiska värden, och därför bör det inte byggas en vindkraftspark här.

Å andra sidan, konstaterar Bengtsson, att om kommunpolitikerna inte ändrat sig om vindkraftsparken, så hade det funnits risk att domstolen godkänt byggandet av, kanske inte alla, men några vindturbiner.

– Hade det varit ett domslut som gått in på vilka verk som kan byggas, utifrån var fåglarna finns och så, då hade det sannolikt blivit ett mindre definitivt beslut och inte ett fullständigt avslag, resonerar han.

Inte negativa till vindkraft

Ornitologer framställs ofta som starka vindkraftsmotståndare, som försöker stoppa alla vindkraftsprojekt. Det är en bild av rörelsen som Daniel Bengtsson tycker är olycklig och missvisande.

– Vi är inte negativt inställda till vindkraftverk som sådana, utan vi vill att de etableras på de ställen där det är lämpligt ur fågelskyddshänseende, säger han och betonar att de flesta vindkraftsprojekt inte överklagas av Birdlife Sverige.

På en direkt fråga kan han däremot inte ge exempel på någon vindkraftspark som han tycker fungerar bra ur fågelskyddsperspektiv. Han funderar ett tag, och svarar till slut:

– Om jag ska säga något sådant så vill jag känna mig trygg med att det inte finns några konflikter, annars kommer det undras varför jag pekade ut just den.

Näsudden på Gotland

När vi istället frågar om det finns någon vindkraftspark som är särskilt dålig ur fågelskyddsperspektiv tvekar han däremot inte en sekund: Näsudden på Gotland.

– De flesta vindkraftsdödade örnarna vi känner till kommer från den vindkraftsparken. Mest havsörnar, men även ett par kungsörnar som träffats av vingarna och dödats, berättar Daniel Bengtsson.

Statliga Vattenfall, som äger vindkraftsparken vid Näsudden, vill bygga nya ännu större vindturbiner på platsen. Något som Sveriges ornitologer försöker stoppa.

– Sedan ska man komma ihåg att kollisioner är en sak, men vindkraft tränger också bort fåglar. Just Näsudden är ett Natura 2000-område och ett viktigt område för fler fågelarter än örnar. Det är sådana platser vi gärna ser att man inte bygger vindkraft på.

Stänga av vindkraftverk

Vindkraften tycks ha kommit för att stanna, och allt fler och större vindturbiner byggs. Numera planeras även för enorma vindkraftsparker ute till havs.

Det är en realitet ornitologerna måste förhålla sig till, och Bengtsson föreslår som kompromiss att de turbiner som nu byggs stängs av de tider på året då det rör sig många fåglar runt dem.

– Det flyger massvis av fåglar över Östersjön under flyttningstid, men där finns säkerhetsåtgärder att ta till. Som att stänga ned vindkraftverken när koncentrationerna är höga, föreslår Daniel Bengtsson.

– Det finns många exempel på det. I Nederländerna har man redan som krav att alla havsbaserade vindkraftsparker ska ha ett säkerhetssystem som kan stänga ned vindkraftverken vid sådana tillfällen.

LÄS MER: Ornitologer kräver: Börja riva vindkraft och rädda Sveriges örnar