Anita Pettersson, en 55-årig kvinna från Borlänge, har nekats vård av Falu lasarett och dött plågsamt av corona. Hennes dotter Alexandra har spelat in hennes dödskamp och vill att det chockerande videobeviset ska spridas till allmänheten.

Anita Pettersson blev inlagd på Falu lasarett med bekräftad coronainfektion i slutet av mars. Men trots att hennes tillstånd successivt försämrades nekades hon både syrgas och intensivvårdsplats – trots att det fanns lediga intensivvårdsplatser på sjukhuset, enligt dottern.

Till slut släpptes anhöriga in för att ”ta avsked”, eftersom sjukvården bedömde att Anita inte skulle klara sig så länge till. Det var då dottern spelade in den chockerande videon. På videon syns hur kvinnan kämpar för att få in luft. Det syns även blåmärken på hennes händer som ofta uppstår hos allvarlig sjuka i Covid-19 till följd av blodproppar. Trots att läkaren ordinerade morfin för att lindra dödskramperna vägrade personalen att använda det. Det enda som Anita fick, enligt dottern som själv arbetar som undersköterska, var lugnande.

Läkaren Jon Tallinger som i flera inlägg på Facebook uppmärksammat ett behov av syrgas för Covid-patienter har publicerat videon med flera kommentarer. Han kallar den behandling som Anita fick av sjukvården för ”misshandel och tortyr”.

Alexandra är mycket kritisk till den vård hennes mamma fick. Hon berättar för oss via telefon:

– Jag tyckte de gjorde helt fel. Mamman brukade dra upp syrgasmasken efter en tid för att den trycker på och för att få huden att vila en stund. Sedan drog hon ner masken igen. Detta tolkade de som att hon inte vill ha syrgas. De sa till mig ”Hon är obekväm och orolig med masken”. Men det stämmer ju inte eftersom det syns tydligt hur hon kämpar för att få in luft.

Varför vill du att informationen om det som hänt din mamma ska nå allmänheten?

– Jag vill att folk ska se hur hemskt både vad viruset gör och sprida vetskap till andra att så här går det till om man inte får syrgas samt vad som händer bakom stängda dörrar.

Dottern bad personalen att flytta Anita till en intensivvårdsavdelning, men även detta vägrades. Vårdpersonal bedömde nämligen att kvinnan inte skulle få nytta av intensivvården. Senare fick hon veta att sjukhuset hade lediga intensivvårdsplatser vid denna tidpunkt.

Videon nedan är ett unikt vittnesmål om av vad som händer i sjukvården bakom lyckta dörrar, enligt Alexandra, eftersom anhöriga sällan släpps in. Denna gång gjordes ett undantag eftersom Anita låg på en infektionsavdelning med separat ingång. Videon kan ses nedan:

 

Nästa dag efter att denna video spelats in var Anita död. Samhällsnytt söker Falu lasarett för en kommentar.