Under en debatt i riksdagen mellan Teres Lindberg (S) och Thomas Morell (SD) hånar socialdemokraten alla bilberoende svenskar på landsbygden som nu drabbas hårt av de höga bensinpriserna.

Enligt Lindberg bekymrar det henne att det ”brunblå” samarbetet, alltså SD/KD/M:s budget som röstades igenom, bland annat innehåller en liten sänkning på skatten på drivmedel.

Sedan gör sig Lindberg lustig över att det skulle vara behjärtansvärt att de ”stackars”, inom citattecken, människorna som bor på landsbygden med skattesänkningen kunde få en något bättre ekonomi då bilen är det enda alternativet.

– Men med handen på hjärtat, ska vi ha en fossilfri fordonsflotta till 2030, då måste det finnas ett kraftigt omställningstryck.

Thomas Morell (SD) reagerar sedan på socialdemokratens hånfulla utfall.