I ett inlägg på Twitter redogör civilingenjören Vincent Gustafsson för hur vindkraften när den kan producera inte tjänar några pengar.

I inlägget visar Gustafsson hur så kallade kannibaliserande faktorer fungerar. När det blåser, blåser det överallt samtidigt och priset faller till nära noll. När det ett par dagar senare blåste betydligt mindre låg elpriset på över 50 öre/kWh och de flesta produktionsslagen tjänade bra med pengar – utom vindkraften, eftersom det inte blåste.

Ett marknadsmässigt önskvärt beteende men inte hållbart för förnybart, slår Gustafsson fast.

LÄS ÄVEN: Vindkraften ska byggas ut överallt i landet – även i tätbefolkade områden