I en ny studie framgår att havsbaserade vindkraftverk starkt påverkar smålom.

Det är i en tysk studie forskare undersökt hur populationer av smålom i Nordsjön påverkades mellan åren 2010 och 2017 – före och efter att fem områden med vindkraftsparker byggdes i området.

Vad man såg var att 94 procent av populationen försvann inom en kilometers radio från vindkraftsparkerna och ungefär hälften undvek parkerna även på tio kilometers håll.

Forskaren Martin Green säger till statsradion att studiens fynd viktiga att ta hänsyn till vid planeringen av nya vindkraftsparker.

LÄS ÄVEN: Se vindkraftsgranskningen här – räddning eller fördärv?