När ett oljekraftvärmeverk i Stockholm byggdes om för att bli mer ”grönt” ska miljardbelopp av finansieringen på ett regelstridigt sätt och i hemlighet ha tagits ur en pott avsedd för Sveriges nationella beredskap. När ansvariga tjänstemän protesterade togs de på order uppifrån ur tjänst. Nu kräver oppositionen att ansvarige energiministern Anders Ygeman (S) rätar ut korruptionsfrågetecken kring hur affären genomfördes.

Affären ägde rum hösten 2019 då Ygeman nyss återinträtt i regeringen som energiminister, efter att tidigare fått avgå från posten som inrikesminister i kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen. Oljekraftvärmeverket i Värtan i Stockholm uppgraderades för att kunna köras mer ”klimatsmart” på bioolja till en kostnad av två miljarder kronor.

Enligt vad som sagts inför att projektet sattes igång skulle Stockholm Exergi och elnätbolaget Ellevio stå för finansieringen. Men enligt uppgifter togs i stället hälften av summan ur en pott avsedd för Sveriges nationella elberedskap.

Detta gjorde affären väsentligt dyrare och tros också strida mot bestämmelserna för hur beredskapspengar får användas. Beslutet ska dessutom ha tagits i hemlighet.

Uppgifterna baseras bland annat på sms som skickats mellan personer i ledande ställning på Svenska kraftnät, Anders Ygemans medarbetare och flera av de berörda företagen på elmarknaden som Dagens Nyheter tagit del av.

Enligt uppgifterna ska två ansvariga och erfarna elberedskapshandläggare ha skilts från sina arbetsuppgifter på order uppifrån när de rest invändningar mot hur pengar togs ur bereskapsbudgeten på ett sätt som de menade var i strid mot gällande regelverk. Därefter ska någon ha gjort skräddarsydda ändringar i kravdokumenten så att miljardbeloppet kunde betalas ut.

”Olyckligt”

Med anledning av vad som framkommit vill den politiska oppositionen nu att Ygeman kallas till riksdagens näringsutskott för att frågas ut om hur den aktuella affären gick till för att utreda vilka oegentligheter som under energiministerns ansvar och medverkan kan ha ägt rum.

Till Dagens Nyheter säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Svenska kraftnät, att uppgörelsen var ”olycklig” medan Anders Ygeman inte vill kommentera uppgifterna. Även Medelius-Bredhe har kallats till riksdagen för utfrågning.

– Jag vill jobba för att Sverige blir starkare, smartare och grönare, sa Ygeman då han i januari 2019 tillträdde posten som energi- och digitaliseringsminister.