Efter att missnöjda migranter bränt ned det brotts- och problemtyngda lägret Moria på den grekiska ön Lesbos har Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S) med ansvar för migrationsfrågor varit föremål för påtryckningar om att Sverige och andra länder ska öppna dörren för lägrets uppskattningsvis 13 tusen migranter som spritt sig okontrollerat över ön, många av dem sjuka i covid-19. Nu kommenterar Johansson kraven och menar att branden visar att det nationella självbestämmandet över migrationspolitiken måste avskaffas till förmån för centralt fattade beslut i Bryssel.

LÄS ÄVEN: Grekiskt migrantläger i lågor var hämndattack: ”Jag hatar Europa”

Det var i en invervju i SVT Morgonstudion som Johansson gav beskedet att hon med anledning av kaoset på Lesbos tagit initiativ till att åter få upp den vilande och kontroversiella frågan om en EU-centraliserad migrationspolitik på agendan. Enligt EU-kommissionären ska kommissionen lägga fram konktreta förslag om ett par veckor.

Hur dessa kommer att se ut mer i detalj ville Johansson inte berärätta men flaggar för att många kommer att bli missnöjda. Det som står klart är dock att det handlar om steg i riktning mot att avskaffa medlemsländernas självbestämmande beträffande hur många och vilka migranter man vill ta emot och att dessa beslut i stället ska flyttas till Bryssel.

LÄS ÄVEN: Grekiskt migrantläger i lågor efter upplopp – nu vill MP öppna gränserna till Sverige

– Det skulle innebära att vi får ordning och reda och rättvisa för flyktingar. Vi behöver ett gemensamt regelverk, och Sverige är ett av de länder som stödjer ett obligatoriskt solidaritetssystem där alla länder är med och bidrar, slog Johansson fast.

Den svenska EU-kommissionären berättade också att hon snickrar på förslag om hur situationen för de hundratusentals personer som varje år ”korsar gränserna irreguljärt”, det vill säga illegala invandrare, ska ”förbättras”. I den andra vågskålen menade Johansson samtidigt att mekanismer och avtal behöver komma på plats ”säkerställa att det går att skicka tillbaka personer” som konstateras sakna asylskäl.

Samhällsnytt kunde tidigare på måndagen berätta att Storbritannien som valt att lämna EU deklarerat att man tar ytterligare steg i motsatt riktning. För att få ett fastare grepp om inflödet av migranter avser man nu att säga upp delar av de internationella konventioner som tvingar britterna att ta emot migranter som man inte vill få in i landet.

LÄS ÄVEN: MP:s krav: Sverige måste ta emot migranterna från nedbrunna Lesbos-lägret

Ett flertal EU-länder, mest noterbart Ungern och Polen, har också klargjort att man inte tänker acceptera att fråntas rätten att själv bestämma över vilka migranter och andra tredjelandsmedborgare som släpps in respektive avvisas.