domstol-gar-emot-rmv
Inrikes

Yngling slipper fängelse och utvisning – domstol bortsåg från Rättsmedicinalverkets åldersbedömning

Publicerad 12/1/2018
Annons

Den unge mannen kom till Sverige utan ID-handlingar men påstod sig vara minderårig. I Sverige inledde han en brottskarriär som nyligen slutade i Södertälje tingsrätt. Mannen slipper nu såväl fängelsestraff som utvisning. Detta efter att domstolen valt att sätta större tilltro till ett andrahandsutlåtande från en person försvaret anlitat än till Rättsmedicinalverket (RMV) i fråga om åldersbedömning av gärningsmannen. Det avslöjar Svenska Dagbladets journalist Negra Efendić.

RMV:s chef Elias Palm vittnade under rättegången om att att den undersökning som myndigheten gjort visar att den åtalade utländske mannen är mellan 18 och 21 år gammal.

Åldersuppgiften har fastställts efter att ett ansenligt avdrag gjorts för att säkerställa att man hamnar en god bit utanför felmarginalen till favör för den åldersbedömde. Det betyder att sannolikheten är stor att mannen i det aktuella fallet är betydligt äldre än 18-21 år gammal medan sannolikheten för att han är yngre är extremt liten.

Mannen advokat kallade dock in sin egen åldersbedömare. Denne hävdade att den åtalade ynglingen bara är 17 år gammal.

Sedan årsskiftet är det inte längre möjligt att kräva en ”second opinion” för den utlänning som är missnöjd med RMV:s åldersbedömning. Detta på grund av att dessa bedömningar ofta varit baserade på overifierade rön och konsekvent rapporterat resultat om åldrar väsentligt lägre än RMV:s egna.

Dessa andrahandsbedömningarna har bedömts inte vara seriösa. Kring dem har byggt upp en vetenskaplig fasad där det hänvisas till två tyska forskare som emellertid, trots ansträngningar, inte gått att få tag på och vars rön inte har kunnat kontrolleras då de inte är vetenskapligt publicerade.

RMV:s generaldirektör, Monica Rodrigo, har riktat skarp kritik mot den rörelse som med hänvisning till dessa overifierade rön verkar för att misstänkliggöra myndighetens åldersbedömningsuppdrag och dess metoders vetenskapliga grund. Hon har kallat kritiken ”oseriös” och påtalat att den bygger på overifierade andrahandsuppgifter.

I svensk domstol råder så kallad fri bevisvärdering. Det innebär att försvaret i brottmål och överklagade asylärenden har rätt att på eget initiativ låta göra en andra åldersbedömning utförd av valfri aktör och sedan lägga fram den som en del av sin plädering.

Södertälje tingsrätt, i det aktuella fallet ledd av domare Göran Nilsson, valde att gå på försvarets linje och sätta större tilltro till försvaret egen åldersbedömning än till Rättsmedicinalverkets.

Negra Efendić på Svenska Dagbladet skriver att som en konsekvens av detta undkommer den unge mannen nu fängelsestraff för sina brott och slipper dessutom utvisning. I stället blir påföljden en kortare tids ungdomsvård.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons