debatt-truth
Opinion

You can’t handle the truth

Publicerad 5/5/2019
Annons

➤ DEBATT I filmen ’A few good men’ lyckas den unge åklagaren, spelad av Tom Cruise, med sin plan att provocera Jack Nicholsons rollkaraktär, Col. Nathan Jessup, till att försäga sig. Översten blir till slut så förbannad att han utbrister i den ikoniska frasen: ”You can’t handle the truth!” Därefter följer en monolog till den amerikanska marinkårens försvar.

Den sanning som Col. Jessup anser att gemene man inte kan hantera är det brutala faktum att det behövs män med vapen för att försvara ett lands frihet och dess gränser: ”You want me on that wall, you need me on that wall”, konstaterar Jessup. Utan försvarade gränser som ett ultimatum för ett lands säkerhet raseras hela den moderna västerländska samhällsmodellen. Öppna gränser med exempelvis fri invandring hotar hela det nuvarande välfärdssamhället.

Svenska politiker och journalister anser tydligen att den genomsnittlige medborgaren ska undanhållas vissa fakta, därför att folk i allmänhet är oförmögna att hantera sanningen. Skulle exempelvis de cirka 5 miljoner som i dag i Sverige arbetar och betalar skatt vara införstådda med att drygt tjugo tusen varje år av deras surt förvärvade pengar går åt till att finansiera politikernas mångkulturprojekt, blev kanske den oönskade följden att fler skulle rösta på SD.

Om Brå (Brottsförebyggande rådet) åter skulle börja publicera sammanställningar med differentierade siffror för olika etniciteters brottsbenägenhet, skulle det kunna leda till (berättigade?) fördomar och krav på hårdare tag mot gängkriminalitet, åldringsrån och gruppvåldtäkter. En sådan sanning skulle troligen underminera det fortsatta förverkligandet av de styrandes utopiska dröm om det mångkulturella samhället.

Den närmast religiösa dogmen om mångkulturens förträfflighet måste därför vidmakthållas, bland annat med hjälp av förutsägelser om att Sverige kommer att gå under i fall man slår in på en annan väg. Det första budordet i vår nya sekulära statsreligion är som vi alla vet: Utan massinvandring stannar Sverige. Ifrågasätter man detta påstående är man per automatik rasist, fascist och/eller islamofob. Det är som att påpeka för den religiösa majoriteten av jordens befolkning att det finns ingen Gud. There is no God, deal with it!

Att massinvandringen efter migrantkrisen 2015 skulle ha lugnat ner sig för att nu vara nere på mer normaleuropeisk nivå, är ännu en lögn som sprids av etablissemanget. Tittar man på migrationsverkets statistik för beviljade uppehållstillstånd 2018 hamnar den siffran på över 130 000. Tydligen är svensken fortfarande “naiv”, och ska därför undanhållas oroväckande sanningar.

Enligt en nyligen publicerad FN-undersökning är de omvittnat melankoliska finländarna världens lyckligaste folk. Hur kan det komma sig? Sverige är bara på sjunde plats och experter är djup förbryllade hur jovialiska svenskar är olyckligare än svårmodiga finnar? Ingen har ett svar på denna märkliga antimoni. Kan det möjligen bero på det uppenbara, men i Sverige onämnbara, faktum att Finland har behållit sin homogena befolkning och inte bekänt sig till mångkultursläran och därför har minimal invandring samt satsar på assimilering av de nytillkomna. Bara en oskyldig (blasfemisk?) fråga?

Sedan har vi politikernas målsättning och löften om full sysselsättning. Vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 lovar socialdemokraterna. Denna uppenbara lögn som jag har svårt att tro att svenskar går på måste dock vidmakthållas, då det visat sig att skattemoralen försämras om man vet att en stor del av pengarna går till bidragsberoende arbetslösa. Den sanning som politikerna inte tror att folk kan hantera är det faktum att en mängd vanliga jobb försvinner i rasande takt och ersätts av datorer och robotar.

Denna sanning borde dock tas på allvar då exempelvis skolsystemet är baserat på snart förlegade föreställningar om att alla ungdomar efter avslutade studier ska ut i arbetslivet. Om det nu inte finns några jobb för många som saknar högskolestudier, vad ska då deras kanske oönskade fritid bestå av? Detta är eleverna inte ett dugg förberedda på. Dagens skola borde istället uppmuntra eleverna till att satsa på sina eventuella intressen så att man, även om man är arbetslös, kan på eget initiativ syssla med något kreativt och meningsfullt.

En tabubelagd sanning som absolut måste hemlighållas är det faktum att det är skillnad på folk ock folk. Politikernas tro på att den etniskt svenska befolkningen utan några som helst bekymmer kan ersättas av folk från Afrika och Mellanöstern är mer än lovligt aningslös. Att inflyttningen av folkslag som kommer från traditionella klankulturer, där tilliten mellan grupperingarna är minimal och där västerländska värderingar som demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i det närmaste föraktas skulle förbättra Sverige, är så långsökt att det är svårt att föreställa sig att de som hävdar detta ens tror på det själva. Mer sannolikt är att de vill dölja sanningar som de anser att medborgarna inte kan hantera.

Tilliten medborgare emellan är grunden för en demokrati och ett fungerande skattebaserat välfärdssystem. Bristen på tillit i de i många fall mångkulturella MENA-länderna är själva anledningen till att demokrati verkar vara svårgenomförbart där. Massinvandringsförespråkare i Sverige som tror att nästa eller nästnästa generation invandrare från dessa länder med diametralt motsatta kulturer ska bli fullt assimilerade svenskar talar mot bättre vetande i form av de seriösa studier som gjorts kring detta. I många fall är det tvärtom sämre beställt med integrationen hos andra och tredje generationens MENA-invandrare än hos den första. Ytterligare en sanning som man inte gärna vill att medborgarna ska känna till.

Slutligen, en närmast totalt onämnbar sanning som till varje pris måste nedtystas är det statistiska underlag som i stort sätt entydigt visar att den genomsnittliga intelligensnivån, åtminstone enligt IQ-tester, tenderar att vara en standardavvikelse lägre (15 poäng) hos de olika folk från MENA-regionerna som Sverige importerar till vårt kunskapskrävande moderna samhälle. Undantaget är ashkenaziska judar som också har sitt ursprung där men som tvärtemot snittar en standardavvikelse högre än oss etniska västerlänningar i gemen.

Somliga menar att IQ-testerna har en kulturell bias och därför ger orättvist låga resultat för personer med visst ursprung. Andra vidgår att intelligensskillnader visserligen finns men att de lägre resultaten kan tillskrivas exempelvis undernäring. Ytterligare andra pekar på dysfunktionella miljöer och bristen på fungerande utbildningssystem i MENA-länderna som orsak, och kanske skulle den svenska skolan kunna utjämna avvikelserna – om det inte vore så att skolorna i de områden i landet där invandrarna bosatt sig kommit att fungera nästan lika dåligt som i de forna hemländerna.

Dessvärre pekar modern genforskning på att intelligens till stor del är ärftlig, en sanning som också den måste undanhållas medelsvensson eftersom han annars riskerar att omedelbart förvandlas till nazist. Kritiker menar dock att ett förnekande av dessa obekväma sanningar riskerar att drabba berörda parter hårdare än ett erkännande. Genom att blunda för fakta lämnar man de lågpresterande invandrareleverna i sticket där man annars kunde hjälpa dem genom att sätta in resurser som tar fasta på, utgår från och så långt det är möjligt kompenserar för deras något sämre förutsättningar.

Men svenskar är tydligen alltför korkade, inkapabla eller onda för att hantera vissa sanningar och är långt mer lyckligare i kollektiv okunnighet om sakernas tillstånd än motsatsen. Ignorance is apparently bliss.

Håkan Johansson

Håkan Johansson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
553Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons