I USA driver den politiska vänstern anförda av president Joe Biden igenom vaccinationstvång för alla offentliganställda. Det är något som Moderaterna och Liberalerna nu vill se även i Sverige.

För att få jobb inom vård och omsorg ska man enligt ett gemensamt förslag från M och L tvingas att vaccinera sig mot covid. Det berättade företrädare för de två partierna på en pressträff häromdagen.

Vill att smittskyddslagen ändras

För att kunna tvinga medborgarna till vaccination krävs att Smittskyddslagen ändras. En sådan lagändring är något som Liberalerna nu vill ska ske.

I förlängningen kan det innebära att den som inte infinner sig till vaccination kan bli hämtad av polis i hemmet , fasthållen och tvångsvaccinerad och även dömd till böter eller fängelse.

Många oroliga ta snabbtestat vaccin

Många som redan haft covid anser sig ha ett gott skydd mot sjukdomen. Andra är oroliga för de allvarliga biverkningar som rapporterats av de endast provisoriskt snabbtestade vaccinerna. Man minns Pandemrix-skandalen där hundratals drabbades av obotlig narkolepsi av influensavaccinet.

Ny rön indikerar också att immunförsvaret efter vaccination inte blir vare sig så starkt eller långvarigt som man trott och att det kan krävas upp till fem doser för att anses fullvaccinerad.

M och L inspirerade av USA:s vänsterregim

I USA genomför den nytillträdda vänsterregimen under president Joe Bidens ledning nu hårda lagar som ska tvinga alla som arbetar i offentlig tjänst att vaccinera sig. Den som vägrar ska få sparken.

Inspirerade av detta vill Moderaterna och Liberalerna nu i ett första steg införa ett anställningsstopp inom vård och omsorg för ovaccinerade. Det finns på lokal nivå inom L, bland annat i Stockholm, också mer långtgående krav på att även de som redan arbetar inom dessa sektorer ska beläggas med yrkesförbud om de inte vaccinerar sig.

Och i ett nästa steg föreslår alltså Liberalerna lagändringar som ger myndigheterna befogenhet att tvångsvaccinera de som ändå säger nej till sprutorna. Det berättade nyligen Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson för L, för statsradions Ekot.

Regeringen uppmanar arbetsmarknadens parter ta fram tvångsplan

Från regeringspartiernas sida vill man i stället involvera arbetsmarknadens parter i att ta fram en tvångsplan. Det förklarade Socialminister Lena Hallengren (S). Det kan finnas arbetsrättsliga hinder i avtal och LAS som behöver rivas upp om det ska bli möjligt att sparka ovaccinerade på bred front.

Samnytt rapporterade nyligen om ett fall där fackförbundet Unionen driver en process mot en arbetsgivare som har en icke-vaccinationspolicy för sina anställda. En man blev av med sin praktikplats när han i strid med den policyn gick och vaccinerade sig.

Facket driver så vitt Samnytt erfar inga ärenden där deras medlemmar riskerar sparken för att inte ha vaccinerat sig. Man har heller inte kommunicerat vilken hållning man ska inta när man får sådana ärenden på sitt bord.