➤ På fredagen invigdes en ny laglig graffitiväg i Stockholmsförorten Tensta.

Beslutet om att bygga väggen togs 2015 av de rödgröna politikerna (S, MP, V) i stadsdelsnämnden. Det initiala förslaget var en 100 meter lång vägg, vilket sedermera istället blev två på 20 meter vardera där båda sidor går att måla på.

I början av oktober började Svensk markservice AB arbetena med väggarna som haft en budget på cirka 400 000 kronor.

Den totala kostnaden för skattebetalarna ska enligt uppgift ligga på ca en miljon, sedan tillkommer ytterligare kostnader för årliga underhåll. Enligt andra källor har det hela gått på 2,5 miljoner kronor.

Ovan invigningen av väggen där Sus Andersson (MP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, fick ”premiärtagga”.

– Väggen ger människor som annars kanske har svårt att komma till tals en plats att uttrycka sig på. Jag hoppas att det här ska bli en jättetrevlig mötesplats i stadsdelen och att både unga och gamla ska kunna uttrycka sig där, säger hon Andersson till StockholmDirekt.

– Jag vet att det finns en oro för att öppna väggar ska leda till klotter och nedskräpning, det är något vi absolut inte vill. Det vi gör nu för att undkomma det är att se till att det finns tillräckligt med kärl för att samla in färgburkar och liknande och att de töms tillräckligt ofta.