Händelsen inträffade i början av året på akuten vid Örebro läns universitetssjukhus. Hög arbetsbelastning anses vara orsaken till den utdragna väntetiden.

Igår skrev Samhällsnytt om en äldre man som tvingades vänta på vård i 11 timmar och dog dagen efter. Idag kan vi berätta om ytterligare sjukvårdsskandal där en 12-årig flicka som tvingades vänta på vård i 9 timmar på akuten i Örebro och där väntetiden kan ha varit orsaken till att blindtarmen sprack.

Region Örebro har med anledning av händelsen nu valt att anmäla sig själva genom en Lex Maria-anmälan. En utredning som genomfördes av landstinget visade att blindtarmen kan ha spruckit under väntetiden. Efter att ha väntat på vård i 9 timmar undersöktes hon till slut av läkare och det beslutades att hon skulle opereras. Operationen skedde först 13 timmar senare där den brustna blindtarmen togs bort.

Flickan tvingades uppsöka vård på nytt tre veckor senare på grund av fortsatta smärtor i buken och enligt landstingets egen utredning är det möjligt att den långa väntetiden är orsaken också till flickans långsamma återhämtning.

Tidigare i år tvingades Region Örebro betala ett vite då Arbetsmiljöverket ansåg att regionen misslyckats i sitt arbete mot hög arbetsbelastning för läkare i primärvården.