När eleven på Eriksdalsskolan på Södermalm i Stockholm hösten 2017 inte längre ville byta om med killarna vid idrottslektionerna erbjöds ett könsneutralt omklädningsrum. Eleven vände sig då till Barnrättsbyrån som hänvisade vidare till Byrån mot diskriminering som nu stämmer Stockholms stad.

– Alla andra tjejer i klassen står på min sida i det här och vill att jag ska få klä om med dem. Det är konstigt att rektorn bestämmer såhär när det inte är hon som ska använda omklädningsrummet, säger eleven själv.

Enligt det juridiska ombudet Anna Quarnström har skolan kränkt eleven genom att hänvisa denna till ett könsneutralt alternativ då man menar att eleven inte är könsneutral.

– Hon är flicka och har kommit långt i vårdens utredningsprocess. Även om hon inte kan ändra sitt juridiska kön förrän hon fyller 18 har hon rätt att respekteras som tjej. Vården rekommenderar henne dessutom att leva fullt ut som just flicka.

Generell lösning
Skolans rektor Anna Stjelke ser dock ingen anledning till att ändra beslutet och menar att en elevs behov aldrig får gå ut över andra elevers behov. Hon hänvisar till att man har flera elever som av olika anledningar inte vill byta om i respektive omklädningsrum och då har man tagit fram den generella lösningen och kompromissen att hänvisa dessa till det könsneutrala alternativet.

– Det påverkar hennes skolgång, idrotten framförallt men även i andra ämnen. När skolan firade sin HBTQ-certifiering ville hon inte gå dit och vifta med flaggor eftersom hon själv inte blivit rättvist behandlad utifrån sin könsidentitet, säger elevens vårdnadshavare.

Stämningsansökan kommer att beredas av Stockholms tingsrätt och utgången kan bli prejudicerande.

Vem har rätt?