Omkring 150 personer som har rest för att delta i den Islamiska statens terrorism har återvänt till Sverige och lever idag i landet. Enligt en enkät har kommunerna dålig eller ingen koll alls på dessa personer. I Göteborg tolkar en socialsekreterare lagen annorlunda.

Mellan år 2012-2016 har omkring 300 personer rest från Sverige till terroriststämplade Islamiska staten. Senast i november uppskattade Säpo att omkring 100 personer som rest från Sverige för att strida för IS fortfarande är i livet och befinner sig i Mellanöstern.

LÄS MER: Kalasjnikov-tränade terroristbarn går på svenska dagis

Enligt ny information från Säpo är det omkring 150 personer som har deltagit i Islamiska statens terroristverksamhet och därefter återvänt till Sverige. Dessa personer bor nu någonstans ute i kommunerna. Vilka personerna är eller vad de sysselsätter sig med är det få som vet.

LÄS MER: Snart frisläpps 1 500 terrorister i Europa – Säpo: ”En stor utmaning inom kort”

I en enkätundersökning som SVT har genomfört tillsammans med landets kommuner visar det sig att socialtjänsten i de flesta kommuner har dålig eller ingen kännedom alls om personerna. Totalt har landets kommuner information endast om 16 vuxna och 10 barn med återvändarbakgrund.

LÄS MER: Säpo: 785 islamistiska extremister det största terrorhotet i Sverige


Enkätsvar
Det är sedan tidigare känt att medparten av de 300 personer som har rest kommer från ’utanförskapsområden’ i Borås, Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro. Här nedanför följer utvalda enkätsvar.

Borås: En ungdom kan ha anslutit sig vid besök i hemlandet.

Göteborg: Tio vuxna och åtta barn.

Stockholm: En familj.

Malmö: Har inte svarat på enkäten men skriver på hemsidan: ”Det finns inga exakta uppgifter om hur många återvändande som finns i Malmö, men inom Socialtjänsten finns det färre än fem ärenden som rör oro för återvändande”.

Örebro: En familj.

LÄS MER: Säpo tittar närmare på 200 migranter som sökt asyl – misstänks vara våldsbejakande

Mottagande i kommuner
De IS-terrorister som inte kan dömas när de återvänder till Sverige blir en besvärlig problematik för kommuner. Hur de återvändande terroristerna ska hanteras har inte bestämts nationellt, istället har kommuner runtom i landet olika idéer för hur de ska hantera problematiken. Om individerna inte kan dömas för brott är också socialtjänstens vård och kontakt helt frivillig.

De kan åka direkt från halshuggningar i Mellanöstern till sitt hem i Sverige utan något rättsligt efterspel. Det förklarade terrorforskaren Magnus Ranstorp i en medieintervju förra året.

LÄS MER: Salafismen och antalet våldsbejakande islamister i Sverige har tiodubblats på tio år

Under 2016 uppmärksammades att Lunds kommun bestämt att återvändande IS-terrorister ska hanteras likadant som avhoppare från andra kriminella miljöer. Det innebär att kommunen ska hjälpa till med boende, sysselsättning och försörjningsstöd. Även Borlänge, Malmö och Örebro har uppmärksammats för en liknande syn på hur mottagandet ska se ut.

Den här typen av ställningstaganden får stöd i en rapport från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Rapportförfattaren, Christoffer Carlsson, anser att personer som vill lämna extremistmiljöer ofta behöver stöd för att kunna göra det. Han förklarar i en intervju med SR att individerna annars riskerar att falla tillbaka till den extremistiska miljön.

– Det är en rakt igenom social, ekonomisk och materiell fråga. Du behöver kunna återintegreras på arbetsmarknaden, du behöver kanske ha körkort, skuldsanering och tak över huvudet, säger Carlsson.

Stockholm: ”De kan få hjälp med utbildning”
I huvudstaden har man inte lyckats komma i kontakt med en enda person som återvänt från IS sedan verksamheten startade. Christina Kiernan är samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad och förklarar att staden bland annat erbjuder utbildning om återvändare vill ha hjälp.

– Vi har en avhopparverksamhet för de som är i behov av det men det är under förutsättningen att man själv ansöker om stöd. Då kan man få hjälp både med utbildning och kompetenshöjande insatser, säger Kiernan.

LÄS MER: IS-cell från Bromma skulle kidnappa diplomatbarn i Sverige

Flera kommuner har beskrivit den bristande kännedomen om återvändande IS-krigare som ett resultat av hur socialtjänstlagen är skriven. Enligt Kiernan är situationen  stillastående eftersom lagen säger att terroristerna själva måste kontakta socialtjänsten och be om hjälp.

Socialsekreterare: ”Viktigt förklara att vi inte vill straffa terrorister”
I Göteborg arbetar socialtjänsten på ett annat sätt. Socialsekreterare Bettan Byvald tolkar lagen annorlunda och engagerar sig aktivt i vad hon kallar avradikalisering. Hon förklarar att de oftast får tips av grannar eller polis och då åker ut och besöker individerna för att se hur de kan hjälpa till.

Byvald har sedan en tid tillbaka uppmärksammats i media för sitt engagemang. Enligt hennes uppfattning är det samhällets ansvar att rehabilitera individerna till ”hyggliga medborgare igen”. Hon anser även att det är viktigt att förklara för individerna att samhället inte vill straffa dem.

– Man får jobba rätt mycket på att få en tilltro, att vi inte vill straffa dem utan att vi vill få dem att må bra och bli hyggliga medborgare igen, säger Byvald.

LÄS MER: Granskning: Islamistisk organisation förespråkar statskupp – använder kommunala lokaler

I arbetet med att avradikalisera individer som svurit krigsmannaed till terrorsekten IS anser Byvald att det är viktigt att säkerställa att de nu ”delar våra värderingar” igen.

– De här människorna har varit nere hos en av världens kanske hemskaste terrororganisationer. Sedan ska de komma tillbaka och bo här. Då vill ju vi säkerställa att de lämnar det tankemönster som rådde där nere och att de kommer in i vårt demokratiska samhälle igen. Att de delar våra värderingar.

Byvald anser att hennes arbete med avradikalisering är en samhällsekonomisk vinst.

– Vi gör samma sak med personer som finns i kriminella nätverk i våra stadsdelar. Det har en samhällsekonomisk vinst.

Några belägg för att det påståendet stämmer presenteras dock inte. ”Det får man väl se på sikt”, menar Byvald.

Vidare i intervjun förklarar socialsekreteraren att dessa IS-terroristers mål nu är att leva ett vanligt ”Svensson-liv”.

LÄS MER: Återvändande IS-terrorister ”mer skadade när de kommer hem”

Byvalds politiska engagemang
Samhällsnytt kan idag presentera socialsekreterare Byvald ytterligare. På flera håll hyllas hon i sociala medier för sitt engagemang med att avradikalisera IS-terrorister. Det som inte framkommer är att hon även engagerar sig politiskt.