Skatteverket har konstaterat att 169 folkbokförda personer är registrerade i ”äkta månggiftesrelationer”. Nu kräver Skatteverket skärpta regler. 

Sedan några år tillbaka ökar månggiften i Sverige. Ökningen beror enligt Skatteverket på invandringen från länder där månggifte är tillåtet. Månggifte är straffbart enligt svensk lag men det finns möjlighet att registrera utländskt månggifte. Ett krav är att månggiftet ska ha varit giltigt i ursprungslandet och att de inblandade inte hade någon anknytning till Sverige när giftermålen skedde.

Av de 169 personer med fler än en maka är 152 folkbokförda i Sverige och i 38  fall av de 152 finns det mer än en maka folkbokförd i Sverige.

Det mest förekommande är att det finns två registrerade makar – alltså att det finns tre parter i äktenskapet och så är det i 156 av fallen. Tio personer är gifta med tre personer och tre personer har fyra makar. Majoriteten, 134 personer har minst en maka som aldrig har varit folkbokförd i Sverige.

Månggiftes-gruppen består till största delen av somaliska och syriska medborgare. Även svenska medborgare finns med och anledningen är att vigseln har ägt rum före invandringstillfället då personen hade ett annat medborgarskap.

Skatteverket anser att lagstiftningen måste skärpas så att de administrativa reglerna för bokföring ska överensstämma med brotts- och äktenskapsbalken. De föreslår exempelvis att sådana äktenskap inte godkänns även om det skedde innan personerna fick någon anknytning hit.

Det finns en pågående utredning om barnäktenskap och tvångsäktenskap och Skatteverket vill att frågan behandlas i den utredningen.