Inte nog med de två tredjedelarna – hälften anser dessutom att EU som projekt är ”irrelevant”. Fler Brexits är att vänta ifall inget görs, slår Alexander Stubb, kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande, fast.

Resultaten från tankesmedjan Friends of Europe talar sitt tydliga språk med 64 procent som anser att unionens existens inte förbättrar livet för medlemsnationernas medborgare medan 49 procent anser hela projektet vara ovidkommande.

EU: EU är viktigt

Siffrorna går rakt emot EU:s självbild; Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande i Europeiska kommissionen, anser att världen inte skulle överleva utan unionen.

Tidigare i veckan ska Mogherini ha sagt: ”Slut ögonen och föreställ dig för en stund att EU försvann från den globala scenen. Världen skulle helt enkelt kollapsa.”

Friends of Europe finansieras delvis av EU och dess uttalade mål är att ”skapa ett mer inkluderande, hållbart och framåtblickande Europa”.

Skillnad mellan öst och väst

Undersökningen genomfördes i samtliga medlemsstater under september och innefattade mer än 11 000 personer.

Medan man i centrala och östra Europa vill se mer EU-fokus på ekonomisk tillväxt, är man i västra och norra Europa mer för att fokusera på värderingar och demokrati.

Medborgare under 35 har en mer positiv syn på unionen.

Skakig framtid

Den i Bryssel stationerade journalisten Luc Rivet tolkar resultaten som ”slutet för kärlekshistorien mellan européer och Europa”.

– Människor vill ha tillbaka sina gränser för de ser att de europeiska gränserna inte fungerar efter fyra år av problem, tillade han.

Finlands före detta statsminister Alexander Stubb, som är en av de starkaste kandidaterna till posten som ny ordförande för EU-kommissionen, kommenterade resultaten med att EU präglas av ”hopplöshet och förtvivlan”.

– Om vi inte agerar, kommer vi att få se fler Brexits.