➤ Tullverket befarar att vapen i plast som skrivs ut med 3D-skrivare, som går att skjuta skarpt med, kan komma användas i terrorsyfte.

3D-vapnen är lätta att dölja och upptäcks inte vid säkerhetskontroller. De saknar metall och har en annan densitet.

De kan dessutom vara printade i delar som inte liknar ett vapen och kan tas itu för att passera en säkerhetskontroll och sedan sättas ihop igen.

En handfull 3D-vapen har hitills beslagtagits i Sverige.

– De kan användas i många miljöer. Det kan vara flygplan, riksdagshuset eller diverse olika typer av skyddsobjekt, platser där beväpnade personer inte ska uppehålla sig, säger Karl Hertting vid underrättelseverksamheten vid Tullverket till SR.

På Nationellt forensiskt centrum har man provskjutit de 3D-vapen som beslagtagits och förundersökningssekretess råder – klart är dock att de går att skjuta skarpt med.

Frågan behandlas just nu inom Europol där man också oroas över terrorrisken.