En kartläggning som Mediegranskaren genomfört under det senaste året visar att 47,6 procent av SVT:s artiklar om USA:s president Donald Trump är negativa. 

I ett års tid, mellan den 5 november 2018 och 4 november 2019, har Mediegranskaren undersökt artiklar som SVT publicerat om president Donald Trump. Artiklar som tagits med är sådana där minst halva artikeln handlar om Donald Trump eller sakpolitiska frågor som är direkt kopplade till honom – som bygget av muren eller handelsavtalet med Kina.

Antalet artiklar som undersökts är 422 stycken. Av dessa kom man fram till att 201 (47,63 procent) är negativt vinklade. 189 artiklar (44,79 procent) är neutralt skrivna och endast 32 stycken (7,58%) har en positiv vinkel.

I den publicerade granskningen tas exempellänkar till de olika artiklarna med så att allmänheten också kan undersöka saken.

Enligt SVT:s sändningstillstånd måste de vara opartiska i sin rapportering. Trots detta visar granskningen alltså att en majoritet av SVT:s artiklar om Donald Trump är negativt vinklade.

Mediegranskaren framhäver att alla typer av traditionell och alternativ media granskas och att undersökningarna är politiskt neutrala.