Det nya projektet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska pågå under tre år.

De 7,5 extra miljonerna från staten ska med start i januari se till att nyanlända som upplevt krig, terror och tortyr och lider av trauman och psykisk ohälsa fångas upp snabbare av vården.

Fokus sätts på att förbättra samarbetet mellan olika aktörer som möter migranterna.

Enligt överläkare Manuel Fernandez har samordningen tidigare varit helt frånvarande. Primärvård, arbetsförmedlingen och kommuner ska samarbeta med psykiatrin.

De migranter Fernandez mött under de senaste åren menar han har varit mer traumatiserade än tidigare år, och då psykisk ohälsa ofta är stigmatiserat och få söker hjälp på egen hand kommer man med projektet att söka upp migranterna för att erbjuda vård.

Den uppsökande verksamheten kommer ibland att kombineras med andra aktiviteter, som måleri, vilket kan hjälpa migranterna bearbeta sina upplevelser.

Det långsiktiga målet med projektet sägs vara att förbättra integrationen.