Invandrare som vill ta körkort i Sverige kan välja bland 14 olika språk, exklusive svenska, att göra sitt teoriprov på. Trots den möjligheten är det endast två av tio som får ett godkänt resultat.

SVT Nyheter Småland har tagit fram statistik som synliggör katastrofsiffrorna. Trafikverket menar att anledningen till detta är att många som kommer för att skriva provet är dåligt förberedda.

– Det är jätteviktigt att man kommer väl förberedd till sitt prov, både teori- och körprov, säger Roger Paulsson, enhetschef hos Trafikverket i Kalmar, till SVT.

LÄS ÄVEN: C-influencer får 65 000 av Trafikverket – ska hjälpa invandrare ta körkort

Fler kuggningar än det svenska genomsnittet

Cirka 52 procent av alla 244 000 teoriprov som skrevs på svenska var godkända. Av de 147 000 prov som skrevs på något av de 14 andra språken var endast 25 procent godkända. Det framgår inte hur underkännandena för de svenskspråkiga proven proportionellt fördelar sig mellan svenskar och invandrare.

Olika resultat bland olika språk

Statistiken skiljer sig mellan de olika språken. På språket tigrinja gjordes tio prov i Kalmar och Kronbergs län. Inget av de proven godkändes. Proven gjordes även med hjälp av tolk.

På dari, ett språk som talas i Afghanistan, blev endast ett av 18 prov godkända. Även i de fallen skrevs proven med hjälp av tolk.

Det översatta språk som flest personer använde, exklusive svenska, var arabiska. 28 procent av proven som gjordes på arabiska godkändes. I konkreta tal blir det 1 187 stycken av 4 284 möjliga. Näst vanligast var persiska på vilket språk det skrevs 1 881 prov. Endast 17 procent av dem godkändes.

LÄS ÄVEN: Trafikverket släpper filmserie på arabiska – ”Yalla körkort”