I drygt ett år stod Arne under en förvaltare som sålde flera av hans fordon och försökte sälja bostads- och skogsfastigheter. Efter en lång kamp fick han tillbaka sin bestämmanderätt. Nu vill Arne ha upprättelse och stämmer staten på 250 000 kronor.

– Det kändes som att jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande, säger Arne Gavelin om det inträffade.

Sedan 83-årige Arne i Seltjärn fick tillbaka makten över sin ekonomi har han via flera instanser försökt få tillbaka det hans före detta förvaltare sålt alternativt åtminstone få ekonomisk ersättning, men utan framgång.

– Min erfarenhet av svenska domstolar säger att det är svårt. De är mycket, mycket oresonliga och snorkiga, säger Arne till SVT Nyheter.

Får hjälp

Nu har han dock fått hjälp av Centrum för rättvisa som ska bistå med arbetet att stämma staten.

– Vi vet att förfarandet när man beslutar att ställa folk under förvaltarskap många gånger kan vara ganska summariskt. Man gör det här på en ganska knapphändig utredning. Vi tycker att Arne Gavelins fall är en bra illustration på det här där man från början egentligen inte hade någon medicinsk utredning över huvud taget som bedömde hans förmåga att sköta sina angelägenheter, säger Arnes ombud Rikard Samuelsson från Centrum för rättvisa.

I fokus för stämningsansökan som lämnats in till Stockholms tingsrätt står de två beslut som Ångermanlands tingsrätt tog kring Arne Gavelin. I det första interimistiska gavs inte Arne själv möjlighet att yttra sig och det andra slutgiltiga togs med knapphändiga uppgifter om hans hälsotillstånd och avsaknad av en grundlig utredning om denna.

Då en utförlig medicinsk utredning väl gjordes visade det sig att han aldrig haft något behov av förvaltare och beslutet revs upp.

– Ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande eftersom det i praktiken innebär att den enskilde omyndigförklaras. Arne Gavelins fall är viktigt eftersom det handlar om att inskärpa vikten av att ett sådant beslut föregås av en noggrann prövning i ett förfarande som garanterar den enskildes rättssäkerhet, säger Rikard Samuelsson.