När Leif Arnstads läkare ringde upp och berättade att han inte skulle vårdas i respirator ifall han drabbades av covid-19 upplevde 85-åringen det som en dödsdom. Han är kritisk till att sådana besked lämnas över telefon då det kan göra folk livrädda.

Arnstads kunskap om respiratorvård var innan samtalet begränsad men han hade uppfattat det som den sista livsuppehållande åtgärden för de som drabbas av covid-19. Läkarens dåliga svenska omöjliggjorde en djupare dialog och bidrog till att vissa nyansen föll bort, menar han.

Läkarens chef Marie Bladh, verksamhetschef på Laxens vårdcentral, ska dock sedan ha ringt upp Arnstad för att förklara mer detaljerat om hur respiratorvård är en fysiskt påfrestande åtgärd och desto äldre och sjukare en person är, desto sämre är förutsättningarna för att klara behandlingen.

Olämpligt via telefon

Oavsett språkförbistringarna anser han att samtalet inte lämpar sig för att tas via telefon, som gjort att han bland annat fått sömnsvårigheter.

På hans äldreboende håller man avstånd och han äter sin mat på sitt rum.

Enligt Bladh gör läkaren alltid en medicinsk bedömning av varje patient och har en dialog för att avgöra om samtalet ska ske via telefon, digitalt eller vid ett fysiskt möte. När det under rådande situation är svårare med patientmöten ville man av omtanke för patienterna undvika fysiska möten för att inte utsätta dem för onödiga risker, säger hon.