På ett år har Malmö stad betalat ut nio miljoner skattekronor i bidrag till illegala invandrare. Samtidigt larmar Stadsmissionen i Malmö för ett växande antal fattigpensionärer som inte kan leva på pensionen.

Samhällsnytt har tagit del av en rapport från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad som månadsvis redovisar omfattningen av ekonomiskt bistånd under perioden mars 2018 – april 2019 för personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige.

LÄS ÄVEN: Trots 22 miljoner extra – Malmös socialförvaltning tvingas till akuta besparingar på 300 miljoner

I denna grupp ingår personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller återkallats och personer som aldrig har sökt något tillstånd. Det handlar även om hitresta tiggare och andra EU-medborgare samt deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt i Sverige.

Kartläggningen visar att Malmö stad sammanlagt har betalat ut 8 871 883 skattekronor.

LÄS ÄVEN: Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar i Malmö – 1 miljard för 2018

”Ökning av fattigpensionärer som inte kan leva på pensionen”
Samtidigt som Malmö stad lägger stora summor pengar på individer som inte har rätt att upprätthålla sig i landet växer antalet utsatta och hemlösa pensionärer i staden. I början av maj uppmärksammade Samhällsnytt hur Stadsmissionen i Malmö larmade om att allt fler pensionärer söker hjälp.

Genrebilder.

– Vi möter människor som har jobbat hela sitt liv, men inte kan leva på sin pension. Det finns äldre hemlösa som sover på bussar, på stationen och i värmestugor när de är öppna. Det är helt förfärligt, säger Mathilda Järgerdén.

LÄS ÄVEN: Bidragsberoende Malmö satsar bidragspengar på att marknadsföra bidragssystemet