2017 var en av fyra, 26 procent, av de som sökte sig till landets psykiatriska akutmottagningar födda på 1990-talet – nästan dubbelt så ofta som en 60- eller 70-talist.

Anledningen till att just så många 90-talister söker akut psykiatrisk vård vet man inte på Socialstyrelsen. Man vet dock att de psykiatriska diagnoserna ökar markant i åldersgruppen.

– Det finns en ökad otrygghet i samhället, en politisk, demografisk och även en otrygghet som gäller arbetslöshet och det leder till att särskilt unga vuxna är stressade, säger Peter Valverius, chefsläkare inom psykiatrin i Region Blekinge, som ser ett mönster.

Karin Schulz, generalsekreterare för organisationen Mind, har en annan teori. Hon tror inte nödvändigtvis att unga faktiskt mår sämre utan att tröskeln för att söka vård har sänkts.

– Det är ett tecken på att det är mindre skamligt att prata om psykisk ohälsa och att söka vård. Man vågar söka vård, vilket är positivt.