mo-men-samnytt-feat

Därför lämnar Samnytt det pressetiska systemet

Publicerad 1/13/2023

LEDARE. Hösten 2020 gick Samnytt med i det pressetiska systemet där Medieombudsmannen (MO) och Mediernas etiknämnd (MEN) granskar att anslutna publicister följer de pressetiska reglerna. Vi gjorde det främst därför att det ger så kallad presumtion om att uppfylla kraven på en medieetiskt godtagbar publikation vid ansökan om mediestöd från Myndigheten för press radio och […]